Lưu trữ cho danh mục 'Khái niệm tâm lý'

Thần thái

Thần thái

Thần thái là phẩm chất mà ai cũng muốn sở hữu, nhưng không ai có thể giải thích đầy đủ về sự lôi cuốn này. Tìm cô ấy ở đâu, phẩm chất nào giàu có ở một người lôi cuốn? Tài sản này gần như bí ẩn ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người là gì? Thần thái là sự kết hợp của các thông số tâm lý, giao tiếp và bên ngoài. Charisma là một loại công ty [...]

Tham vọng

Tham vọng

Tham vọng là một người mong muốn có được vị trí cao, danh dự nhất định, đạt được thành công rõ rệt, được công nhận bởi môi trường và lý tưởng là có một khía cạnh cụ thể, thể hiện trong xếp hạng, số, giải thưởng, danh hiệu. Đối với một người đầy tham vọng, điều quan trọng là phải có kết quả cao nhất. Khái niệm về tham vọng được tiết lộ thông qua hai nguồn gốc của nó và biểu thị một tình yêu danh dự. Tham vọng Ý nghĩa của từ này đồng nghĩa với sự phù phiếm. [...]

Tâm lý phòng thủ

Tâm lý phòng thủ

Bảo vệ tâm lý là các quá trình vô thức xảy ra trong tâm lý, nhằm giảm thiểu tác động của những trải nghiệm tiêu cực. Công cụ bảo vệ là nền tảng của các quá trình kháng chiến. Phòng thủ tâm lý, như một khái niệm, lần đầu tiên được nói bởi Freud, người đầu tiên có nghĩa là nó, trước hết, lảng ra (chủ động, thúc đẩy loại bỏ một cái gì đó khỏi ý thức). Các chức năng của phòng thủ tâm lý là để giảm sự đối đầu xảy ra trong cá nhân, làm giảm căng thẳng, [...]

Thí nghiệm

Thí nghiệm

Một thí nghiệm là một trong những phương pháp nhận thức về thực tế xung quanh có sẵn cho thế giới quan khoa học, được chứng minh bằng các nguyên tắc lặp lại và bằng chứng. Phương pháp này được xây dựng riêng lẻ, tùy thuộc vào lĩnh vực được chọn, trên cơ sở lý thuyết hoặc giả thuyết được đưa ra và xảy ra trong các điều kiện được kiểm soát hoặc kiểm soát đặc biệt đáp ứng yêu cầu nghiên cứu. Chiến lược của thí nghiệm bao gồm quan sát được xây dựng có chủ đích về hiện tượng hoặc đối tượng được chọn trong [...]

Biểu cảm

Biểu cảm

Tính biểu cảm là toàn bộ các đặc điểm ngôn ngữ, ngữ nghĩa cho phép bạn thể hiện vị trí chủ quan của người nói liên quan đến chủ đề hoặc người nhận. Từ này có một biểu thức gốc Latin, có nghĩa là biểu hiện. Tính biểu cảm là một trong những tính chất lời nói liên quan trực tiếp đến đánh giá cảm xúc của thông tin được truyền đạt, nhận thức chủ quan và được người nói thể hiện một cách vô thức. Và nói chung, tính biểu cảm cộng hưởng với [...]

Eidetism

Eidetism

Eidetism là khả năng tái tạo chính xác và chính xác nhất có thể các hình ảnh (hình ảnh, âm thanh, xúc giác) của các vật thể hoặc cảnh riêng lẻ, sau khi chấm dứt nhận thức trực tiếp của chúng. Những hình ảnh này được đặc trưng bởi một sự khác biệt từ các chủ đề quen thuộc thông thường, và tâm lý tiếp tục nhận thức đối tượng trong sự vắng mặt thực tế của nó. Một định nghĩa khác về chủ nghĩa eidet đặc trưng cho nó là khả năng gợi lên độc lập và ghi nhớ những hình ảnh mà [...]

Tự động lực

Tự động lực

Tự động lực là một quá trình tinh thần liên quan đến việc thực hiện kiểm soát các quá trình hoạt động, ý nghĩa của nó là sự phát triển của cá nhân. Tự động lực dựa trên các khuyến khích nội bộ, chẳng hạn như tham vọng, tự thúc đẩy, hiểu tầm quan trọng của hoạt động được thực hiện và tầm quan trọng trước mắt của quá trình đang diễn ra. Trách nhiệm là cố hữu trong quá trình tinh thần này, nó là một nhu cầu nội bộ để đạt được mong muốn, vượt qua chính mình và thiếu nhu cầu kích thích bên ngoài. Tự động lực được gây ra [...]

Trực giác

Trực giác

Trực giác là một phán đoán dẫn đến giải pháp của một nhiệm vụ bằng cách phân tích tiềm thức về tình huống với những giải thích logic không đầy đủ. Trực giác được xây dựng trên sự đồng cảm gia tăng, kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực cần thiết, trí tưởng tượng. Ý nghĩa của từ "trực giác" lấy làm cơ sở cho ngôn ngữ Latinh và nghĩa đen là "nhìn kỹ". Cơ chế của các quy trình trực quan bao gồm việc kết hợp các tính năng đa phương thức thành một giải pháp duy nhất, cần thiết. [...]