Lưu trữ cho danh mục 'Khái niệm tâm lý'

Trí tuệ cảm xúc

Trí tuệ cảm xúc

Trí thông minh cảm xúc là một loại trí thông minh chịu trách nhiệm nhận biết cảm xúc cá nhân và cảm xúc của mọi người xung quanh, cũng như quản lý chúng. Sự quyến rũ của các phản ứng cảm xúc trong tính phổ quát của chúng, chúng dường như hoạt động trong tất cả các nền văn hóa của con người. Mọi người thuộc bất kỳ chủng tộc nào cũng trải nghiệm hạnh phúc, đau buồn, bất ngờ, tức giận và vô thức thể hiện chúng trong cơ thể và nét mặt. Mọi phản ứng cảm xúc đều có [...]

Tài năng

Tài năng

Tài năng là một tiềm năng hoặc khả năng vốn có của một cá nhân. Trong từ điển giải thích, ý nghĩa của từ tài năng được định nghĩa là khuynh hướng cá nhân đặc biệt của một người. Với việc tiếp thu kinh nghiệm, họ tạo thành một kỹ năng. Trái ngược với thiên tài, khi một người được coi là có năng khiếu trong mọi thứ, và cần lưu ý, lịch sử chỉ biết những trường hợp bị cô lập khi một người tài năng có khả năng cao, liên quan đến một, hai và [...]

Giả thuyết

Giả thuyết

Một giả thuyết là một tuyên bố đòi hỏi bằng chứng, hoạt động như các giả định hoặc phỏng đoán. Giả thuyết có thể là một dạng phát triển của khía cạnh khoa học của kiến ​​thức, bằng cách làm sáng tỏ các tính chất của các đối tượng nghiên cứu và bằng chứng thực nghiệm về các giả định được đưa ra. Nó chỉ hoạt động như một lời giải thích sơ bộ có điều kiện về lý do, tính chất hoặc các đặc điểm và quy trình khác liên quan đến đối tượng nghiên cứu. Giả thuyết này không phải là sự thật ổn định hoặc [...]

Chủ nghĩa chí mạng

Chủ nghĩa chí mạng

Fatalism là một phong trào triết học tuyên bố rằng mọi hành động là không thể tránh khỏi, được quyết định bởi số phận. Ý nghĩa của từ fatalism được tiết lộ thông qua fatalis gốc của nó, được dịch từ tiếng Latin có nghĩa là đá, tiền định. Fatalism trong những từ đơn giản là một niềm tin vào sự cần thiết, không thể tránh khỏi những gì đang xảy ra với một người. Theo một nghĩa khác, người ta có thể tương quan chủ nghĩa gây tử vong với chủ nghĩa bi quan, vì theo thế giới quan này, một người không thực hiện một nỗ lực để thay đổi [...]

Tiến thoái lưỡng nan

Tiến thoái lưỡng nan

Một vấn đề nan giải là một biến thể của sự cần thiết phải đưa ra một quyết định khó khăn, bao gồm việc thực hiện một sự lựa chọn giữa các lựa chọn đạo đức loại trừ lẫn nhau hoặc phức tạp không kém. Khả năng của một lựa chọn tối ưu thứ ba được loại trừ, được xác định bởi ý nghĩa của khái niệm này. Ý nghĩa của khái niệm tiến thoái lưỡng nan được tiết lộ khi đề cập đến nguồn gốc Hy Lạp, nó được dịch là Giả định hai giả định và được coi là một suy luận bao gồm một điều kiện tiên tiến và [...]

Tình nguyện

Tình nguyện

Tình nguyện là một vị trí triết học được phát triển như một triết lý trừu tượng trong thời cổ đại. Tình nguyện được sinh ra từ hư không, nó giả định một ý tưởng rất cũ về ý chí chủ động, khi chủ thể có ý chí tự tồn tại, vì chủ nghĩa đạo đức, vì lý trí, vì chủ nghĩa thực dụng. Vì vậy, cá nhân phải có những biểu hiện có ý chí mạnh mẽ để trở thành chính mình và làm chủ cuộc sống. Vị trí về một ý chí như vậy đã phát sinh [...]

Giáo điều

Giáo điều

Chủ nghĩa giáo điều là một khái niệm của một người, người nghĩ rằng anh ta sẽ chấp nhận các khái niệm, sự kiện, công thức từ quan điểm của giáo điều, vận hành bằng chứng về những gì đang được thảo luận, với dữ liệu lỗi thời, không tính đến sự thay đổi mới. Khái niệm giáo điều không có mong muốn nhận thức và học hỏi mới, được xác định trước về mặt khoa học, nó tránh sự phát triển sáng tạo, ngược lại với nhận thức phê phán, về cơ bản tách rời khỏi thực tế. Khái niệm giáo điều bắt nguồn [...]

Kỷ luật tự giác

Kỷ luật tự giác

Kỷ luật tự giác là phẩm chất có được của tính cách, thể hiện ở sự tự tổ chức, tự kiểm soát, trách nhiệm và khả năng xây dựng một hoạt động của riêng mình theo kế hoạch được thông qua (chế độ, quy định, chương trình), và không phải là trạng thái cảm xúc và tâm trạng chiếm ưu thế trong chủ đề. Điều này có thể trông giống như việc thực hiện trực tiếp một kế hoạch, lấy thời điểm hình thành của nó là sự khởi đầu của việc thực hiện (ví dụ, quyết định về một nghề nghiệp - đăng ký vào các khóa học, [...]