Lưu trữ cho danh mục 'Tự đánh giá'

Lòng tự trọng

Lòng tự trọng

Lòng tự trọng là một trong những đặc điểm tâm lý quan trọng của một người. Là người có lòng tự trọng cao nhất, lòng tự trọng xuất hiện dưới dạng một ý kiến ​​tích cực của bản thân. Một người tự trọng được trời phú cho lòng tự trọng khách quan đầy đủ. Mức độ tự trọng quyết định sự thành công của một cá nhân và mức độ hạnh phúc của anh ta. Lòng tự trọng cao dẫn đến thành công, cũng như thành tích cao trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống, và ngược lại, thấp [...]

Tự đánh giá tính cách

Tự đánh giá tính cách

Lòng tự trọng của một người, là một thành phần của ý thức bản thân, bao gồm đánh giá về phẩm chất đạo đức, đặc điểm con người và thể chất, hành động, khả năng. Lòng tự trọng của một người đại diện cho giáo dục trung tâm của cá nhân, và cũng thể hiện sự thích nghi xã hội của cá nhân, đóng vai trò điều chỉnh hành vi và hoạt động của anh ta. Lòng tự trọng gắn liền với lòng tự trọng. Tính cách tự tôn trọng có một hành vi độc lập, cân bằng hơn và không hung dữ. Theo nghĩa thông thường cho [...]

Sự nghi ngờ

Sự nghi ngờ

Nghi ngờ là một cảm giác cố hữu trong các đối tượng lo lắng, những người đề nghị nguy hiểm sắp xảy ra hoặc một cái gì đó không thuận lợi. Thông thường, sự nghi ngờ được so sánh với sự nghi ngờ, hoài nghi, rụt rè, rụt rè, hèn nhát và phức tạp. Sự nghi ngờ khiến mọi người lầm tưởng rằng môi trường phân loại họ là những tính cách tồi tệ hơn thực tế. Sự nghi ngờ thường có ở thanh thiếu niên và trẻ em, nhưng nó có thể được quan sát thấy trong [...]

Lòng tự trọng của một học sinh

Lòng tự trọng của một học sinh

Một học sinh lòng tự trọng là một đứa trẻ thái độ với chính mình, với khả năng của mình, khả năng chủ quan, đặc điểm tính cách, phẩm chất cá nhân, hành động. Tất cả các thành tựu cuộc sống, tương tác giữa các cá nhân, thành công trong các nghiên cứu phụ thuộc vào tính đầy đủ của nó. Lòng tự trọng của học sinh phát triển từ thời thơ ấu và sau đó có tác động đáng kể đến cuộc sống trưởng thành của cá nhân, hành vi, thái độ của anh ta đối với các sự kiện và với chính anh ta, xã hội xung quanh. [...]

Tự kiểm soát

Tự kiểm soát

Tự kiểm soát là một đánh giá và nhận thức theo chủ đề của hành động, điều kiện và quá trình tinh thần của chính mình. Sự phát triển của sự tự kiểm soát và sự xuất hiện của nó được quyết định bởi các yêu cầu của xã hội đối với hành vi của cá nhân. Tự kiểm soát của con người bao gồm các quá trình mà một cá nhân có thể kiểm soát hành vi trong môi trường xã hội mâu thuẫn, cũng như các cơ chế sinh học của chính anh ta, ví dụ, với các ổ đĩa ám ​​ảnh, tùy thuộc vào ảnh hưởng bên ngoài và tiếp xúc với các xung động. [...]

Lòng tự trọng của một thiếu niên

Lòng tự trọng của một thiếu niên

Lòng tự trọng của một thiếu niên là một thành phần của sự tự nhận thức, bao gồm việc đánh giá các đặc điểm thể chất của con người, phẩm chất đạo đức, khả năng, hành động. Lòng tự trọng của thanh thiếu niên là giáo dục trung tâm của cá nhân, và cũng cho thấy sự thích nghi xã hội của cá nhân, đóng vai trò điều chỉnh các hoạt động và hành vi của nó. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng lòng tự trọng được hình thành trong quá trình hoạt động, cũng như tương tác giữa các cá nhân. Ở một mức độ lớn, sự hình thành [...]

Tự tin

Tự tin

Tự tin là một sự tự tin vô căn cứ trong trường hợp không có các tính chất tiêu cực và nhược điểm trong tính cách. Sự tự tin phải được phân biệt với một thứ như sự tự tin, đó là một đặc điểm tính cách, cốt lõi của một người Đánh giá tích cực về khả năng và kỹ năng cá nhân, đủ để đáp ứng và đạt được mục tiêu và nhu cầu. Một người nhận thức cá nhân về bản thân mình ảnh hưởng đáng kể đến nhận thức của anh ta bởi người khác [...]

Cách tăng sự tự tin

Cách tăng sự tự tin

Làm thế nào để tăng sự tự tin? Câu hỏi này bằng cách này hay cách khác khiến mọi người cảm thấy nghi ngờ bản thân. Nếu bạn nhận thấy rằng sự xuất hiện của vấn đề nhỏ nhất hoặc bất kỳ thay đổi nào của cảnh vật làm đổ đất từ ​​dưới chân bạn, thì những biểu hiện như vậy phải được chiến đấu. Đầu tiên, dừng xem bản thân qua kính lúp và không khắc phục sự chú ý vào sai sót cá nhân. Không tồn tại [...]