Lưu trữ cho danh mục 'Khái niệm tâm lý'

Khẳng định

Khẳng định

Khẳng định là những biểu hiện và cụm từ tích cực súc tích, bản chất chính của chúng là làm cho tiềm thức tin vào những thay đổi cuộc sống mà bạn mong muốn một cách có ý thức. Để chuyển đổi những mong muốn ấp ủ thành hiện thực, cần phải sửa các cài đặt và hình ảnh cần thiết trong tiềm thức, lặp lại chúng thường xuyên nhất có thể. Khẳng định nên được hướng tới việc thay đổi suy nghĩ và tầm nhìn của cuộc sống từ hướng tiêu cực sang hướng tích cực. Phát âm [...]

Cá nhân hóa

Cá nhân hóa

Cá nhân hóa là một quá trình xảy ra ở giai đoạn hình thành nhân cách, nhiệm vụ cơ bản của nó là có được sự hiểu biết tuyệt đối về đời sống xã hội của người khác. Kết quả của việc này, một người sẽ có thể hành động trong xã hội như một người xứng đáng và được tìm kiếm. Bạn cũng có thể mô tả quá trình cá nhân hóa là sự chuyển đổi chủ đề thành một người đã tìm thấy tính cách của riêng mình. Cá nhân hóa là một định nghĩa trong tâm lý học, biểu thị sự cần thiết của cá nhân để chứng tỏ bản thân, thể hiện cá nhân [...]

Thận trọng

Thận trọng

Thận trọng là một phẩm chất nhất định của một người có được trong quá trình phát triển và trưởng thành, điều này cho phép lựa chọn những cách thức và phương pháp đúng đắn và hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu của bạn. Thận trọng là, nói một cách đơn giản, khả năng của một người được hướng dẫn bởi các lý lẽ của tâm trí và chọn những phương pháp đó sẽ mang lại kết quả tốt nhất hoặc ít tổn thất nhất. Thông thường, chất lượng này được xem xét ở khía cạnh tích cực [...]

Sự liều lĩnh

Sự liều lĩnh

Sự liều lĩnh là một đặc điểm tính cách hoặc biểu hiện hành vi tạm thời, được thể hiện trong việc lựa chọn hành động hoặc ra quyết định trái với tiến trình lý luận hợp lý và biện minh logic. Ý nghĩa của từ liều lĩnh thường được sử dụng như một đặc điểm của lối sống táo tợn, niềm vui không bị hạn chế giáp với động lực, khi một người không chú ý đến hậu quả quan trọng của hành động trong tương lai. Sự liều lĩnh cũng liên quan đến hành động, [...]

Tâm thần

Tâm thần

Mentality là một phức hợp của các đặc điểm trí tuệ, cảm xúc và văn hóa, hướng dẫn giá trị và giới luật đặc trưng của một nhóm xã hội hoặc dân tộc, con người. Khái niệm này hợp nhất thế giới quan của con người, quan điểm, đánh giá, giá trị, chuẩn mực hành vi, hướng dẫn đạo đức, tư duy, quan điểm tôn giáo và các khía cạnh khác vốn có trong một nhóm xã hội cụ thể. Tâm lý được coi là ý thức hệ, nhận thức về môi trường và một người riêng trong đó, tâm trạng, [...]

Đồng cảm

Đồng cảm

Đồng cảm là khả năng của một người cảm nhận được nỗi buồn, sự đau khổ, nỗi buồn của người khác, để sống nỗi đau buồn mà người khác trải qua. Khả năng cảm thông với người khác Đau buồn giúp một người dễ chịu hơn trong giao tiếp và thiết lập mối quan hệ với người khác. Một người thông cảm có thể cung cấp hỗ trợ, vui vẻ, bình tĩnh và điều này đồng thời trở thành động lực để ai đó bắt đầu tìm kiếm giải pháp cho vấn đề. Nếu cá nhân có thiện cảm [...]

Biểu hiện

Biểu hiện

Biểu hiện là một khái niệm đồng nghĩa về biểu cảm, cường độ, độ sáng của biểu hiện và thể hiện trạng thái cảm xúc, cảm xúc, kinh nghiệm của một người. Ngoài ra, cụm từ có thể được sử dụng để biểu thị các thông điệp và suy nghĩ gián tiếp của một người ở dạng không lời (nước mắt, hysteria, câu cảm thán, v.v.). Tức là biểu hiện không ảnh hưởng đến khía cạnh mô tả của trạng thái khi một người có thể phản ánh những gì đang xảy ra, nhưng khoảnh khắc ngay lập tức, cảm xúc sống, [...]

Danh tính

Danh tính

Bản sắc là một phẩm chất của tính cách, nhìn từ nhiều phía - biểu hiện cá nhân và sự phù hợp về văn hóa. Ở cấp độ đầu tiên, ý nghĩa của danh tính từ được sử dụng để mô tả hành vi ban đầu, đặc biệt, độc đáo của một người phân biệt anh ta với người khác và làm cho anh ta không giống như hình ảnh đại chúng. Tính nguyên bản trong tĩnh mạch này không chỉ ảnh hưởng đến khía cạnh hành vi mà còn cả những biểu hiện bên ngoài của một người trong [...]