Chuyên mục Lưu trữ 'Tâm lý học giao tiếp'

Giao tiếp bằng lời nói

Giao tiếp bằng lời nói

Giao tiếp bằng lời nói là một quá trình tương tác tích cực bằng lời nói của người tham gia (người gửi và người nhận thông tin), được đặc trưng bởi một động cơ nhất định và nhằm thực hiện một cài đặt mục tiêu cụ thể. Quá trình giao tiếp tiến hành dựa trên mối quan hệ nghịch đảo trong các loại hoạt động bằng lời nói cụ thể. Giao tiếp lời nói được bao gồm một cách hữu cơ trong tất cả các loại hoạt động của cá nhân, ví dụ, chuyên nghiệp hoặc xã hội, vì hoạt động này không khả thi [...]

Quy tắc giao tiếp

Quy tắc giao tiếp

Các quy tắc giao tiếp là các chuẩn mực và canons của hành vi được thông qua trong một cộng đồng ngôn ngữ cụ thể chi phối các mối quan hệ giao tiếp của mọi người. Chúng được chia thành các tiêu chuẩn của tác động bằng lời nói và quy phạm. Các quy tắc của giao tiếp bằng lời giải quyết vấn đề làm thế nào để tiến hành một cuộc trò chuyện hiệu quả hơn, và các quy tắc trả lời câu hỏi Cách làm thế nào để chính xác. Các quy tắc tương tác giao tiếp phản ánh các ý tưởng đã hình thành trong xã hội về tính đúng đắn của cuộc trò chuyện [...]

Tính năng giao tiếp

Tính năng giao tiếp

Các tính năng giao tiếp, nhân chứng của họ phụ thuộc vào tính cá nhân của con người, vào các công cụ giao tiếp bằng lời nói và không nói, bản chất của tương tác giao tiếp, thành viên của các nhóm xã hội, nhóm, quốc tịch, văn hóa, tôn giáo, cư trú, giáo dục, một số yếu tố và lý do khác. Giao tiếp thường có nghĩa là sự tương tác giao tiếp của các cá nhân, được thực hiện bằng các công cụ nói cụ thể và ảnh hưởng phi ngôn ngữ. Tương tác này [...]

Giao tiếp giữa các cá nhân

Giao tiếp giữa các cá nhân

Giao tiếp giữa các cá nhân là sự tương tác của một cá nhân với các cá nhân khác. Giao tiếp giữa các cá nhân được đánh dấu bởi tính tất yếu, cũng như sự thường xuyên xảy ra trong các nhóm thực tế khác nhau. Quan hệ chủ quan giữa các cá nhân là sự phản ánh giao tiếp giữa các thành viên trong cùng một nhóm, đóng vai trò là đối tượng nghiên cứu của tâm lý học xã hội. Mục tiêu chính của nghiên cứu về tương tác hoặc tương tác giữa các cá nhân trong nhóm là một nghiên cứu chuyên sâu về các yếu tố xã hội khác nhau, các tương tác khác nhau [...]

Giao tiếp với mọi người

Giao tiếp với mọi người

Giao tiếp với mọi người là việc truyền tải thông điệp hoặc trao đổi dữ liệu giữa các cá nhân thông qua các công cụ giao tiếp cụ thể, chẳng hạn như lời nói hoặc cử chỉ. Tuy nhiên, khái niệm giao tiếp với mọi người rộng hơn nhiều và bao trùm các mối quan hệ của con người, sự tương tác của các nhóm xã hội và thậm chí toàn bộ các quốc gia. Giao tiếp của mọi người với nhau là để thiết lập liên lạc. Không thể làm mà không có giao tiếp cũng không [...]

Truyền thông sư phạm

Truyền thông sư phạm

Giao tiếp sư phạm là một giao tiếp chuyên nghiệp, nhiều mặt của giáo viên trong quá trình học tập với học sinh, bao gồm phát triển và thiết lập giao tiếp, tương tác và hiểu biết lẫn nhau giữa giáo viên và học sinh. Hiệu quả của truyền thông sư phạm trực tiếp phụ thuộc vào mức độ hài lòng của từng người tham gia trong việc thực hiện các nhu cầu thực tế. Phong cách giao tiếp sư phạm Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển tính cách của học sinh là [...]

Văn hóa giao tiếp

Văn hóa giao tiếp

Văn hóa giao tiếp là một khái niệm tổng hợp phức tạp quyết định chất lượng và mức độ xuất sắc của truyền thông. Văn hóa giao tiếp được coi là một phần không thể thiếu trong văn hóa của cá nhân. Nó đặc trưng cho các hướng dẫn giá trị và các định đề quy phạm, mô hình đạo đức của giao tiếp, bản chất của phẩm chất đạo đức và tâm lý của các chủ thể tương tác giao tiếp, phương pháp, công cụ, quy tắc, kỹ thuật và hình thức giao tiếp. Văn hóa giao tiếp chứa đựng sự kết hợp của các kỹ thuật thực tế, [...]

Trò chuyện với các cô gái

Trò chuyện với các cô gái

Giao tiếp với các cô gái đối với các chàng trai đôi khi dường như là một câu đố thực sự nếu một người đàn ông không tự tin, có lòng tự trọng thấp và vốn từ vựng nhỏ trong vốn từ vựng của anh ta. Các cô gái thích những người giao tiếp thú vị, quyết đoán, biết cách gây bất ngờ với sức hút của họ, và không cần thiết phải là một vóc dáng thể thao đẹp trai. Làm thế nào để bắt đầu giao tiếp với một cô gái Bắt đầu giao tiếp với một cô gái nên bao gồm dễ dàng và dễ dàng. Nếu [...]