Chuyên mục Lưu trữ 'Tâm lý học giao tiếp'

Nghi thức giao tiếp kinh doanh

Nghi thức giao tiếp kinh doanh

Các nghi thức của giao tiếp kinh doanh là một tập hợp các quy tắc đạo đức, chuẩn mực, ý tưởng chi phối các mối quan hệ, cũng như hành vi của các cá nhân trong các hoạt động sản xuất chung. Các nghi thức của giao tiếp kinh doanh là một phần cần thiết trong cuộc sống của con người, cũng như loại mối quan hệ quan trọng nhất với các cá nhân khác. Các cơ quan quản lý chính của các mối quan hệ là các tiêu chuẩn đạo đức, thể hiện ý tưởng về cái ác và thiện, bất công và công bằng trong hành động [...]

Khái niệm truyền thông

Khái niệm truyền thông

Khái niệm về giao tiếp có nghĩa là một quá trình tương tác phức tạp và đa phương của các cá nhân, phụ thuộc vào nhiều hoàn cảnh. Hiệu quả của truyền thông là hiệu quả, không hiệu quả hoặc hoàn toàn không hiệu quả. Truyền thông có nhiều loại, hình thức và có những cách thức và phương pháp cụ thể. Bất kỳ loại giao tiếp nào được liên kết chặt chẽ và được đặc trưng bởi sự không thể tách rời khỏi những người khác. Để có hiệu quả truyền thông, ba tiêu chí bắt buộc phải được đáp ứng. [...]

Phương tiện giao tiếp

Phương tiện giao tiếp

Phương tiện truyền thông là các kỹ thuật để mã hóa, chuyển đổi và giải mã thông tin được truyền trong quá trình giao tiếp. Các công cụ giao tiếp được chia thành hai khối lớn: khối lời nói và khối không nói, tức là phương tiện giao tiếp bằng lời nói và không bằng lời nói. Lời nói là quá trình khai thác một ngôn ngữ cho mục đích tương tác giao tiếp của các cá nhân. Ngôn ngữ là một hệ thống ký hiệu, chức năng chính là đảm bảo sự giao tiếp của con người, suy nghĩ, phương pháp [...]

Giao tiếp với trẻ

Giao tiếp với trẻ

Giao tiếp với trẻ em ở người lớn thường được giảm thiểu, hoàn toàn không bao gồm giáo dục chính thức. Tại sao điều này xảy ra? Thành phố nhộn nhịp, một đống vụ án, công việc lấy đi rất nhiều thời gian và sức lực của cha mẹ, vì vậy mà rất ít sự chú ý dành cho trẻ em. Và thời gian mà cha mẹ dành cho con cái thường không dành cho việc xây dựng các mối quan hệ đáng tin cậy, mà là để hoàn thành việc chỉnh sửa [...]

Giao tiếp kinh doanh

Giao tiếp kinh doanh

Giao tiếp kinh doanh là một hình thức tương tác giao tiếp, dựa trên các nguyên tắc, chuẩn mực và quy tắc cơ bản của nghi thức kinh doanh và được đặc trưng bởi sự tập trung vào mối quan hệ với các thực thể hoặc một nhóm các thực thể để có được kết quả cùng có lợi. Các đối tượng tham gia giao tiếp chuyên nghiệp, quan sát phong cách giao tiếp chính thức và nhằm đạt được kết quả, là kết quả của việc giải quyết các nhiệm vụ được giao và đạt được thành lập [...]

Tâm lý và đạo đức trong giao tiếp kinh doanh

Tâm lý và đạo đức trong giao tiếp kinh doanh

Tâm lý học và đạo đức của giao tiếp kinh doanh là một trong những phần phức tạp của khoa học tâm lý, vì nó dựa trên các nguyên tắc và phạm trù cơ bản được phát triển bởi tâm lý học nói chung. Sự liên quan của nó được gây ra bởi chức năng chính của nhà lãnh đạo hiện đại: giải quyết các vấn đề tâm lý trong nhóm trong quá trình giao tiếp, cả với đồng nghiệp, và với cấp dưới, và cấp trên. Hiện nay, các trường đại học đã giới thiệu ngành học "Tâm lý học [...]

Xử lý phản đối

Xử lý phản đối

Làm việc với các phản đối bao gồm tiết lộ vị trí chủ đề liên quan đến đề xuất của bạn và khắc phục sự bất đồng, nếu có. Đây là nhiệm vụ then chốt và mục tiêu quan trọng của quy trình quản lý bất đồng. Các kỹ thuật quản lý bất đồng bao gồm dịch các tuyên bố tiêu cực, đánh giá tiêu cực thành tích cực và cảm xúc thành một cách tiếp cận tích cực. Làm việc với sự phản đối cho thấy hai mặt của doanh số. Phía đầu tiên [...]