Lưu trữ cho danh mục 'Khái niệm tâm lý'

Hài hòa

Hài hòa

Hài hòa là một khái niệm được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp và có nghĩa là sự gắn kết, gắn kết và tương thích, áp dụng cho các khái niệm hoặc hiện tượng không đồng nhất hoặc đối lập (thời tiết và cảnh quan, mô hình tương tác cá nhân, v.v.), toàn bộ cấu trúc của một thứ gì đó, bao gồm các bộ phận (áp dụng như để mô tả một người, cũng như âm nhạc, các vật vô tri vô giác). Ban đầu, từ hài hòa nảy sinh trong các ngành khoa học triết học, và [...]

Hèn nhát

Hèn nhát

Sự yếu đuối là một hành vi của một người, do đặc điểm tâm lý và đạo đức của anh ta, phản ánh sự bất khả thi hoặc không có khả năng của một người để nhận ra những mong muốn hoặc ý tưởng của anh ta trong không gian thực của anh ta, để bảo vệ quan điểm hoặc ủng hộ khát vọng của anh ta. Con người có thể thể hiện sự hèn nhát bằng sự hèn nhát (nơi không có yếu tố đe dọa khách quan), sự đố kị (lớn và nhỏ, bởi vì ham muốn của một người bị chặn), những biểu hiện của sự gây hấn không tự nguyện (sự bùng nổ không kiểm soát được [...]

Khả năng

Khả năng

Khả năng là một khái niệm được sử dụng để chỉ ra tính di động. Phạm vi có thể thay đổi một chút các đặc điểm ngữ nghĩa, biểu thị cả số lượng xung thần kinh được truyền trên mỗi đơn vị thời gian của tế bào và tốc độ bắt đầu và dừng các quá trình tâm thần. Khả năng đặc trưng cho tốc độ dòng chảy (từ khi xảy ra phản ứng đến ức chế) của các quá trình cơ bản và được đo bằng tần số tái tạo xung cao nhất mà không thay đổi trong mô [...]

Quý tộc

Quý tộc

Quý tộc là một đặc điểm tính cách phản ánh sự kết hợp của mức độ phát triển cao của các đặc điểm như đạo đức, trung thực và vị tha. Ý nghĩa của từ quý tộc thường được sử dụng đồng nghĩa với sự hào hiệp và thánh thiện, nhấn mạnh sự độc đáo và giá trị của những biểu hiện cá nhân không chỉ cho bản thân người đó, mà còn cho xã hội xung quanh. Ban đầu, từ này được sử dụng để mô tả toàn bộ các phẩm chất vốn có của một người trong một gia đình quý tộc [...]

Lòng tự trọng

Lòng tự trọng

Lòng tự trọng là sự tự nhận thức bên trong của một người, có biểu hiện rõ ràng trong phạm vi hành vi, được phản ánh trong một đánh giá cao về giá trị và quyền lợi xã hội của chính mình. Nó có một mối liên hệ ngữ nghĩa chặt chẽ với lòng tự trọng, lòng tự trọng và khái niệm về bản thân, ở mức độ cao, nhưng không giống nhau, vì trong những khái niệm gần gũi này, người ta chú trọng nhiều hơn đến nhận thức về bản thân, [...]

Không quan tâm

Không quan tâm

Vô ngã là người có khả năng làm những việc mang lại lợi ích (vật chất hoặc tâm lý) cho người khác, mà không phải chờ đợi sự biết ơn lẫn nhau, đền bù hoặc lợi ích khác từ những gì được thực hiện. Vô ngã như một phẩm chất của nhân cách đặt bản thân nhân cách vào những điểm cuối cùng của thang điểm ưu tiên, là chống khát vọng, chống chiếm hữu, chống đo lường. Trong sự không quan tâm, không có kỳ vọng về lợi nhuận và tính toán các tài nguyên đã chi tiêu (không phải tiền chi tiêu, cũng không mất ngủ [...]

Huấn luyện

Huấn luyện

Huấn luyện là một phương pháp đào tạo đặc biệt nhằm đạt được các mục tiêu được xác định rõ ràng (điều này không có nghĩa là sự phát triển chung của một người hoặc nhiều phẩm chất, mà là những phẩm chất cần thiết để đạt được các mục tiêu cụ thể). Nó liên quan đến sự hợp tác với một huấn luyện viên, một người là một huấn luyện viên trong một lĩnh vực nhất định (cuộc sống hoặc chuyên nghiệp). Huấn luyện và cố vấn có nhiều vị trí ngữ nghĩa phổ biến hơn là phát triển [...]

Tâm lý bán hàng

Tâm lý bán hàng

Tâm lý bán hàng là một ngành riêng biệt nằm giữa thương mại và tâm lý học, phát sinh với sự gia tăng đa dạng thị trường, cạnh tranh gia tăng, cũng như sản xuất hàng hóa ở nước ngoài để đảm bảo các nhu cầu sống còn cơ bản. Các phương pháp của tâm lý bán hàng liên quan đến các khía cạnh khác nhau liên quan đến sản phẩm, từ chiến dịch quảng cáo và trình bày bên ngoài, đến nghiên cứu tâm lý nhận thức của người mua tiềm năng, theo dõi [...]