Tài liệu lưu trữ cho phiếu tự đánh giá 'Bệnh của hệ thần kinh'

Run tay

Run tay

Run tay là nhanh, đồng đều, cử động không tự nguyện của các chi trên gây ra bởi sự co cơ. Chúng có liên quan đến sự chậm trễ trong việc điều chỉnh tín hiệu thần kinh, do đó sản phẩm của sự di chuyển và bảo tồn vị trí xảy ra do sự điều chỉnh liên tục của tư thế cơ thể với một giá trị trung bình. Một cá nhân có cảm xúc quá mức sẽ dễ bị run tay. Tay run với sự phấn khích, mệt mỏi, cảm xúc mạnh mẽ, bệnh lý của hệ thần kinh [...]