Chuyên mục Lưu trữ 'Tâm lý nhân cách'

Các kiểu nhân vật

Các kiểu nhân vật

Các kiểu làm nổi bật ký tự là nhiều loại ký tự trong đó các đặc điểm riêng lẻ đã chuyển sang trạng thái bệnh lý. Một số đặc điểm tính cách nổi bật thường được bù đủ, nhưng trong các tình huống có vấn đề hoặc quan trọng, người có dấu có thể hiển thị các rối loạn trong hành vi thích hợp. Dấu nhấn của ký tự (thuật ngữ này bắt nguồn từ Lat. (Accentus), có nghĩa là gạch chân) [...]

Đồng phụ thuộc

Đồng phụ thuộc

Đồng phụ thuộc là một trạng thái gắn bó mạnh mẽ của con người. Một người chịu sự phụ thuộc hoàn toàn bị hấp thụ vào trạng thái của người khác, trở nên phụ thuộc về tâm lý và thể chất vào anh ta. Sự phụ thuộc và đồng phụ thuộc có nghĩa gần như giống nhau. Sự khác biệt là người nghiện có nghiện chất hóa học, trong khi người có sự phụ thuộc cho thấy sự hấp dẫn đối với người đó. Dấu hiệu của một người [...]

Đối phó

Đối phó

Sao chép là một hành động cá nhân mà anh ấy chống lại căng thẳng. Thuật ngữ đối phó xuất phát từ tiếng Anh và đối phó với tiếng Anh hay cũng là cách đối phó với điều đó, có nghĩa là đối phó với căng thẳng. Sao chép bao gồm các yếu tố nhận thức, hành vi và cảm xúc đảm bảo duy trì tính toàn vẹn của tính cách và sự đối lập với các yếu tố bên ngoài hoặc bên trong gây căng thẳng hoặc tạo ra quá phức tạp [...]

Mệt mỏi mãn tính

Mệt mỏi mãn tính

Mệt mỏi mãn tính là một phản ứng sinh lý hoàn toàn tự nhiên của cơ thể con người, liên quan đến sự hình thành rối loạn thần kinh của hệ thần kinh hạch, do ức chế chức năng của vùng chịu trách nhiệm cho các quá trình ức chế. Các yếu tố kích thích sự xuất hiện của hội chứng trong câu hỏi bao gồm căng thẳng trí tuệ không cân bằng và căng thẳng cảm xúc cùng với sự giảm hoạt động thể chất. Người ta tin rằng cư dân của các siêu đô thị, những cá nhân có công việc gắn liền với trách nhiệm (ví dụ: [...]

Hành vi phạm pháp

Hành vi phạm pháp

Hành vi phạm pháp là một hành vi xã hội, bất hợp pháp, được thể hiện trong các hành động gây hại cho xã hội, đe dọa cuộc sống của người khác và trật tự xã hội nói chung, bị trừng phạt hình sự. Nó xuất phát từ delictum Latin, dịch là "hành vi sai trái." Khái niệm này xác định ý nghĩa của hành vi này, nghĩa là hành vi phạm pháp là hành vi biểu thị hành vi sai trái chống lại xã hội, chống lại các quy tắc xã hội và [...]

Sự ích kỷ

Sự ích kỷ

Bản ngã là trong tâm lý học một định hướng giá trị, phẩm chất của một người, nhờ đó anh ta đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của người khác, nhóm và tập thể. Người ích kỷ sẽ không bao giờ bắt đầu tham gia vào một nguyên nhân sẽ không mang lại lợi nhuận cho anh ta, anh ta không hiểu đạo đức hy sinh khi phục vụ người hàng xóm của mình. Hành vi của một người ích kỷ hoàn toàn được xác định và hướng dẫn bởi các động cơ của lợi ích cá nhân, mà không tính đến [...]

Tự hào

Tự hào

Niềm tự hào là phẩm chất của một người được hình thành do sự tự hào thái quá ở một cá nhân. Cô được xác định với sự kiêu ngạo, ích kỷ và kiêu ngạo. Một người tự hào tin rằng mình vượt trội so với người khác trong bất cứ điều gì, trong công việc, quần áo, thị hiếu, trong lối sống chung. Ngoài ra, thường thì anh ta không có lý do chính đáng để đối xử bất công với người khác và [...]

Lý thuyết nhân cách

Lý thuyết nhân cách

Các lý thuyết về tính cách là những giả định khác nhau, một tập hợp các giả thuyết, một tập hợp các khái niệm và phương pháp giải thích nguồn gốc của tính cách, tính quyết định của sự phát triển của nó. Lý thuyết phát triển nhân cách không chỉ tìm cách giải thích bản chất của nó, mà còn dự đoán hành vi của con người. Nó cung cấp cho các nhà nghiên cứu và lý thuyết gia cơ hội để hiểu bản chất của chủ đề con người, giúp tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi tu từ mà họ liên tục hỏi. Lý thuyết [...]