Lưu trữ cho danh mục 'Khái niệm tâm lý'

Phản hồi

Phản hồi

Sự đáp ứng là phẩm chất đạo đức và tinh thần của một cá nhân, giúp anh ta nhìn thấy ở mọi người những phẩm chất thực sự của họ, góp phần thể hiện sự hào phóng, khoan dung, rộng lượng đối với những cá nhân này. Một người nhạy cảm luôn biết cách tìm một ngôn ngữ chung với người khác. Hành vi của anh ấy dựa trên cảm giác phát triển cao về sự đồng cảm, nhạy cảm, cảm xúc. Đối với những người có những phẩm chất này, lòng vị tha là tối quan trọng. Một người dễ dàng trả lời các yêu cầu [...]

Đạo đức

Đạo đức

Đạo đức là một khái niệm có điều kiện về các quy tắc, nguyên tắc, đánh giá, chuẩn mực, dựa trên mô hình đánh giá cái ác và cái thiện, được hình thành trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là mô hình của ý thức xã hội, một phương pháp điều chỉnh hành vi của chủ thể trong xã hội. Nó phát triển trong cả hai hình thức cá nhân và xã hội của quan hệ chủ quan. Khái niệm đạo đức theo quan điểm của các nhà tâm lý học là một phần của tâm lý con người, [...]

Fiasco

Fiasco

Một thất bại là một điều kiện trong đó đối tượng trải qua thất bại hoàn toàn, sự sụp đổ của chủ trương của mình, thất bại trong kinh doanh của mình. Cùng với biểu thức này, một số lượng lớn các từ đồng nghĩa cho fiasco như tắc nghẽn, chết, thất bại, thất bại, sụp đổ được sử dụng. Tất cả cuộc sống của con người bao gồm những thành công và thất bại, đi kèm với những hậu quả khác nhau cho tâm lý con người. Một thất bại là một thảm họa nghiền nát trên đường đời của một người. [...]

Trưởng thành tâm lý

Trưởng thành tâm lý

Trưởng thành tâm lý là một khái niệm đa chiều, không có một định nghĩa duy nhất, được thiết lập tốt trong ngày. Sự trưởng thành về tâm lý của một người là một trạng thái đặc biệt của các quá trình tinh thần và thế giới quan cho phép một người trở thành một cá nhân tự hoàn thành. Điều này bao gồm khả năng thiết lập các liên hệ xã hội hữu ích, nhận thức đầy đủ thực tế và những người xung quanh. Ngoài ra, sự trưởng thành về tâm lý của con người dựa trên sự độc lập trong việc đáp ứng các nhu cầu cần thiết cơ bản, [...]

Người theo chủ nghĩa hòa bình

Người theo chủ nghĩa hòa bình

Một người theo chủ nghĩa hòa bình là một người tuân theo hệ tư tưởng của cuộc chiến chống bạo lực, ngăn chặn chiến tranh, thiết lập hòa bình, đấu tranh chống đổ máu để xóa sổ hoàn toàn chúng. Những người theo chủ nghĩa hòa bình đoàn kết trong các phong trào gìn giữ hòa bình có quan điểm chống quân phiệt nhằm loại bỏ tập quán giải quyết xung đột chính trị thông qua chiến tranh. Các tín đồ của một thế giới quan như vậy trái ngược với bất kỳ loại bạo lực nào đối với một cá nhân. Hệ tư tưởng của những người theo chủ nghĩa hòa bình dựa trên cơ sở nhân văn và [...]

Tâm thần

Tâm thần

Mentality là một phương pháp ổn định để nhận thức thế giới theo một cách đặc biệt, một khả năng đặc biệt để đáp ứng với thực tế xung quanh, có thể đoàn tụ mọi người trong các cộng đồng lịch sử và xã hội (quốc gia, dân tộc, tầng lớp xã hội). Tâm lý là trong tâm lý học mức độ sâu sắc nhất của tính cách và nhóm, có ý thức và vô thức. Nó chủ yếu được nhận ra ở một số dạng hành vi ổn định và cảm giác cảm xúc nhất định thúc đẩy chủ thể (các nhóm xã hội) đến một [...]

Trinh tiết

Trinh tiết

Đức khiết tịnh là một đức tính đạo đức, một trạng thái của tâm trí và cơ thể của một cá nhân, trong đó anh ta chọn cho mình sự thuần khiết về thể xác và tinh thần. Hiện tại, ý nghĩa của sự trong trắng bị lãng quên một phần và đối với nhiều người thậm chí là vô lý và không cần thiết. Tình hình là như vậy, mỗi năm tiến bộ công nghệ phát triển của xã hội ngày càng tạo ra nhiều cơ hội cho các thế hệ trẻ tránh kiểm duyệt [...]

Địa vị xã hội

Địa vị xã hội

Địa vị xã hội là một vị trí được chiếm giữ bởi một cá nhân trong một hệ thống xã hội phân cấp, trong đó anh ta được bao gồm (nhóm, hệ thống phụ được công nhận hoặc thay thế xã hội). Đây là một người có vị trí công khai, kết nối với những người khác bằng cách xác định luật tương tác (quyền và nghĩa vụ, đặc điểm của sự tương tác và thứ bậc của việc đệ trình). Tình trạng của một người được xác định bởi các dấu hiệu cụ thể và quan trọng đối với nhóm xã hội này: quốc gia, tuổi tác, các chỉ số kinh tế. [...]