Tổng hợp tâm lý

Tâm lý học là một trong những nhánh của tâm lý học cá nhân, đại diện cho sự tích hợp của một số phương pháp và đã tìm thấy ứng dụng không chỉ trong tâm lý trị liệu, mà còn trong các hệ thống đào tạo sử dụng phương pháp tích hợp, cũng được sử dụng như một phương pháp tự học và phát triển bản thân hiệu quả. Cơ sở của khái niệm này là lý thuyết về tổng hợp tâm lý của Assagioli, không phải là kết quả mới của nghiên cứu hay phát minh, mà là sự kết hợp của một số trường phái tâm lý học khác nhau. Đã sử dụng các phương pháp phân tích tâm lý và phụ âm hiệu quả nhất, Jungianism và các lĩnh vực khác, và kết hợp chúng, một hệ thống mới đã cho phép một người phân tích độc lập tính cách, nhu cầu của mình và điều chỉnh và tái cấu trúc.

Tổng hợp tâm lý của Assagioli

Các nguyên tắc của tổng hợp tâm lý bao gồm kiến ​​thức ban đầu về bản thân ở mức độ sâu hơn, chiếm đoạt quyền kiểm soát các thành phần của tính cách của chính mình, tạo thêm một trung tâm thống nhất cao hơn cho tất cả các cấu trúc nhân cách và tái cấu trúc bức tranh tổng thể hoặc các bộ phận riêng lẻ theo trung tâm mới. Hiệu quả cao của phương pháp này được quan sát thấy trong điều trị tâm lý học và các rối loạn tương tự, cơ sở của nó là xung đột nội bộ của các cá nhân , vì mục tiêu chính của tổng hợp tâm lý là nhận ra các quá trình bên trong đang diễn ra và thiết lập mối quan hệ hài hòa hơn giữa các bộ phận bên trong của một người. Công việc như vậy với các bộ phận được gọi là cá nhân bắt đầu bằng việc làm quen với từng người trong số họ, chấp nhận nó như ở giai đoạn này, tiếp theo là chuyển đổi, tìm một địa điểm thích hợp mới, tích hợp vào một cấu trúc duy nhất và tổng hợp một cấu trúc mới.

Lý thuyết tổng hợp tâm lý của Assagioli bao gồm các nhiệm vụ chảy lẫn nhau, bắt đầu từ sự hiểu biết về một bản chất thực sự (cao hơn, trung tâm), tìm kiếm sự hài hòa thông qua kiến ​​thức này và xây dựng các mối quan hệ hài hòa và tương tác đầy đủ với thế giới bên ngoài và mọi người xung quanh. Điều này xảy ra bằng cách nghiên cứu và khám phá trải nghiệm vô thức của chính mình và những phẩm chất ẩn giấu ở đó, giải phóng những ơn gọi và ham muốn bị kìm nén. Sau đó, công việc cần mẫn bắt đầu từ việc chiếm đoạt năng lượng bị triệt tiêu được giải phóng, khả năng kiểm soát nó, bằng cách xác định bản thân với một số chất lượng hoặc hiện tượng hoặc bằng cách xác định chúng. Khi bạn khám phá tất cả các phẩm chất của tính cách của riêng bạn, một sự thay đổi không thể tránh khỏi của trung tâm xảy ra, việc tái cấu trúc các hướng dẫn và cần có sự kết hợp hài hòa của tất cả các thành phần (được biết và mới được phát hiện, cả hai đều được đánh giá tích cực và đáng sợ).

Các biến đổi như vậy ảnh hưởng đến cả thế giới bên trong và các biểu hiện bên ngoài của nó. Không thể khám phá tài năng thực sự của bạn và nhận ra mục đích cao nhất trong việc nhận ra nó không bắt đầu đi theo con đường này trong cuộc sống bên ngoài. Những khát vọng và tìm kiếm như vậy không phải là sự kết thúc của chính họ, mà đóng vai trò như một chỉ báo về sự hiện diện của liên hệ chất lượng cao của các bộ phận cá nhân khác nhau với thực tế, cho thấy tính toàn vẹn và liên tục của biểu hiện của một người. Trong trường hợp không thống nhất về việc thiết lập liên lạc với người khác với cảm giác bên trong hoặc sự không phù hợp của hoạt động được thực hiện, chúng ta có thể nói về việc mất liên lạc với một hoặc nhiều cá nhân, một chiến lược cuộc sống không hiệu quả.

Lực đẩy chính của tổng hợp tâm lý là sự hình thành một sự tái tạo mới hoặc tái tạo nhân cách cũ trên cơ sở những cơ hội mới đã mở ra và xung quanh trung tâm mới được hình thành. Để hiểu rõ hơn về các nguyên tắc của tổng hợp tâm lý học, cần chú ý đến mô hình tính cách trong khái niệm này.

Roberto Assagioli đã chỉ ra vô thức thấp hơn trong tính cách ( bản năng sống còn, năng lượng động vật mạnh nhất và mạnh nhất, cảm xúc sống động - là nguồn cảm hứng sáng tạo và trạng thái bệnh lý, trạng thái hưng phấn và ác mộng), vô thức trung bình (một khu vực biến đổi của vô thức thành một dạng vô thức được hiển thị trên một mức độ ý thức và quá trình giác quan), cao hơn bất tỉnh (bản năng khao khát tự , tâm linh quá trình e và biểu hiện vô thức không kiểm soát được của nhân loại và anh hùng, phấn đấu cho giác quan cao). Phần ý thức bao gồm lĩnh vực ý thức (phần mà một người có thể nhận thức được), bản thân ý thức (nhìn thấy bản thân từ bên cạnh, tự nhận thức), bản ngã cao hơn (bản chất thực sự của con người, trở lại từ tất cả các trạng thái khác). Một nơi riêng biệt được trao cho vô thức tập thể, đại diện cho một loại kết nối vô hình giữa tất cả các bộ phận vô thức của nhiều người khác nhau, bất kể vị trí và thời đại (tức là, kết nối với kinh nghiệm của mọi tổ tiên còn sống và tất cả tổ tiên đã chết).

Sự tương tác của tất cả các bộ phận này thường không thể kiểm soát được ở con người, và dưới ảnh hưởng của xã hội, thái độ, thương tích và cấm đoán, các chướng ngại vật xuất hiện cho dòng năng lượng tự do và sự tương tác hài hòa giữa mọi cấp độ và cá nhân.

Tổng hợp tâm lý với các kỹ thuật của nó cho phép bạn thiết lập dòng năng lượng tự nhiên và giải phóng toàn bộ tiềm năng của năng lượng tâm linh vốn có ở con người.

Kỹ thuật tổng hợp tâm lý

Để nhận thức một tính cách và xác định các thành phần cấu thành của nó, cần phải phân tích mọi thứ mà ý thức và vô thức cung cấp, sau đó phân biệt giữa các yếu tố vốn có trong tính cách và những yếu tố áp đặt từ bên ngoài, để xác định mức độ phát triển của cái tồn tại và cái còn thiếu. Để làm điều này, sử dụng kỹ thuật nhận dạng và làm việc với các cá nhân.

Nhận dạng là nhằm tách biệt bản chất thực sự của con người với các yếu tố không liên quan đến nó. Chúng bao gồm những đánh giá về xã hội mà một người bắt đầu nhận thức như một thực tế bên trong (khi một giáo viên gọi học sinh là ngu ngốc, một hình ảnh của anh ta là ngu ngốc và khả năng khao khát và thể hiện tiềm năng trí tuệ của anh ta bị mất), hoặc ở lại trong một vai trò nhất định khiến anh ta hợp nhất với nhận thức của mình (ví dụ, mọi người Hợp nhất với căn bệnh, họ tự gọi mình là bệnh nhân tiểu đường, hoặc, lao vào làm mẹ, họ được đại diện là mẹ Misha Rút). Trong những tình huống như vậy, công việc đang được tiến hành để hiểu rằng các yếu tố được chỉ định chỉ có thể là một phần không thể thiếu của tính cách, nhưng không thể là đặc điểm chính của nó. Tách khỏi nhận thức như vậy về bản thân thông qua vai trò, về mặt tâm lý, một người có quyền lựa chọn rời bỏ cấu trúc như vậy nếu anh ta hữu ích hoặc loại bỏ nó khỏi thực tế không chỉ ở cấp độ tinh thần. Xác định tính cách của bạn với các biểu hiện hạn chế dẫn đến mất ổn định nhanh chóng, do đó, cần phải tìm kiếm các đặc điểm chơi dài hoặc phát triển khả năng chuyển đổi giữa nhiều người.

Làm việc với các cá nhân phụ có trước một tương tác tương tự, nhưng không chỉ với một yếu tố hoặc đặc điểm riêng biệt, mà với cả một tập hợp các phẩm chất phát triển thành một hình ảnh khá độc lập. Ví dụ về những hình ảnh như vậy có thể đóng vai trò xã hội, liên quan đến nhiều sắc thái và sự khác biệt, nhưng kết hợp trong một người (một người cha yêu thương của gia đình sẽ cho thấy sự kết hợp của những phẩm chất chắc chắn khác với người đứng đầu bộ phận). Và chính sự tương tác giữa các cá nhân này với nhau đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng của một người (người, người phụ của vợ và người yêu của họ hòa hợp với nhau, không cảm thấy có vấn đề gì, họ mâu thuẫn với ai, có nguy cơ mắc bệnh thần kinh ). Nó hoạt động với các cá nhân mâu thuẫn có giá trị chính, nhưng trong một số trường hợp (khi một cá nhân không mong muốn hoặc phá hoại), nó bị loại bỏ, tương tự như được xác định với chất lượng. Hơn nữa, việc đánh giá tầm quan trọng của một cá nhân cụ thể nên được thực hiện bởi người thật, chứ không phải theo ý kiến ​​của nhà trị liệu tâm lý hoặc các quy tắc và chuẩn mực do xã hội cung cấp. Nhiệm vụ của nhà trị liệu, xác định và đối thoại giữa các cá nhân, là nghe những khát vọng của Bản ngã thực sự và hài hòa công việc của các bộ phận xung quanh (tiếp xúc, di chuyển, xa hoặc xóa).

Một kỹ thuật quan trọng trong tổng hợp tâm lý là duy trì sổ ghi chép để phân tích các trạng thái và hành động của chính mình, vì các ghi chú giúp theo dõi các đặc điểm của từng cá nhân, cũng như thời gian và lý do cho sự xuất hiện và kích hoạt của nó. Thông thường, các phản ứng cảm xúc, cũng như các chi tiết hành vi bị lãng quên, được coi là ngẫu nhiên và lưu giữ hồ sơ cho phép bạn đặt tất cả điều này vào một hình ảnh duy nhất.

Tổng hợp tâm lý đòi hỏi một phân tích liên tục về tính cách của bạn, thay đổi xu hướng và dòng phát triển của nó, vì không thể chỉnh sửa trạng thái và làm việc một lần và mãi mãi. Phát triển và thay đổi nhu cầu. So sánh trạng thái hiện tại của bạn với mức độ phát triển các kỹ năng mỗi khi bạn cần phát triển hoặc điều chỉnh con đường phát triển hơn nữa.

Lượt xem: 2 664

Để lại một bình luận hoặc đặt câu hỏi cho một chuyên gia

Một yêu cầu lớn cho tất cả những người đặt câu hỏi: trước tiên hãy đọc toàn bộ nhánh bình luận, bởi vì, rất có thể, theo tình huống của bạn hoặc tương tự, đã có câu hỏi và câu trả lời tương ứng của một chuyên gia. Các câu hỏi có nhiều lỗi chính tả và các lỗi khác, không có dấu cách, dấu chấm câu, v.v. sẽ không được xem xét! Nếu bạn muốn được trả lời, hãy chịu khó viết chính xác.