Cách giải quyết xung đột

cách giải quyết xung đột ảnh Các cách giải quyết xung đột được kết nối với nhau bằng một nguồn tranh cãi chung, bao gồm sự phân kỳ lợi ích của các bên. Xung đột là một quá trình tự nhiên, là sự xung đột lợi ích của một bản chất khác nhau. Kiến thức về các phương pháp xây dựng và cơ chế hợp lý để khắc phục tình trạng đối đầu giữa các chủ thể giúp hiểu rõ hơn về tính cách của chính họ và hiểu các cá nhân khác, góp phần tương tác hiệu quả nhất với môi trường, khám phá nhiều quan điểm và thế giới quan. Một cách xây dựng trong các tình huống đối đầu đưa sự tương tác của các chủ thể và các mối quan hệ của họ lên một mức chất lượng cao hơn và cao hơn, mở rộng toàn bộ tiềm năng tập thể và hợp nhất nó.

Quản lý xung đột là một hoạt động có ý nghĩa liên quan đến các vụ va chạm, được thực hiện ở tất cả các giai đoạn hình thành và hoàn thành của nó bởi những người tham gia trong tình huống xung đột hoặc bên thứ ba. Cùng với công cụ quan trọng này để khắc phục các tình huống đối đầu không phải là ngăn chặn sự phát triển của một mâu thuẫn, mà là cố gắng giải quyết nó bằng các phương pháp không xung đột.

Các cách để ngăn chặn và giải quyết xung đột

Trong quá trình giao tiếp bằng lời nói, mọi người xung đột với nhau. Hiện tượng này được coi là không thể tránh khỏi.

Một khoa học xem xét các vấn đề về quản lý các tình huống đối đầu, cách để ngăn chặn sự xuất hiện của xung đột và giải quyết chúng, được gọi là xung đột. Xung đột dựa trên thực tế là các phản ứng hành vi của các cá nhân được xác định không chỉ bởi sự nhanh chóng, mà còn bởi các xung động phi lý, do đó khá khó dự đoán. Những giai đoạn tự phát như vậy đặc biệt dễ gia tăng trong hoàn cảnh cường độ cảm xúc và tình huống căng thẳng.

Giải quyết xung đột thông qua các phương pháp khoa học có vẻ khá phức tạp. Tuy nhiên, dựa trên các kết luận lý thuyết của khoa học xã hội học và tâm lý học, lý thuyết điều khiển và phương pháp hiện có để giải quyết các tình huống đối đầu, các nghiên cứu xung đột hiện nay đã phát triển một loạt các kỹ thuật đảm bảo hành vi tối ưu của các cá nhân trong các tình huống đối đầu, kết thúc mang tính xây dựng đối với các tình huống đó, phòng ngừa và phòng ngừa.

Bất kỳ tình huống xung đột nào cũng có mối liên hệ với sự không hài lòng về bất kỳ nhu cầu cụ thể nào của một cá nhân hoặc tập thể. Do đó, các biện pháp để ngăn chặn sự xuất hiện của các tình huống như vậy nên bao gồm các phương pháp ban đầu để xác định nguyên nhân có khả năng chứa khả năng xảy ra xung đột. Các yếu tố kích thích sự xuất hiện của các tình huống đối đầu bao trùm các cấp độ xã hội và tâm lý. Các yếu tố của một định hướng xã hội bao gồm mâu thuẫn kinh tế, sự khác biệt chính trị và tinh thần trong đời sống xã hội. Các cơ chế ngăn chặn ảnh hưởng của các nguyên nhân của xung đột ở cấp độ này được giảm xuống thành các hành động của nhà nước, chẳng hạn như:

- theo đuổi chính sách kinh tế dựa trên các nguyên tắc bình đẳng và công bằng xã hội;

- Tăng cường trong tất cả các lĩnh vực của xã hội các nguyên tắc của nhà nước pháp quyền;

- cải thiện giáo dục của dân số, trình độ văn hóa của nó, xóa mù chữ giải quyết xung đột.

Việc thực hiện các hành động này là cách đáng tin cậy nhất để loại trừ khỏi xung đột cuộc sống công cộng có tính chất phá hoại và nhiều yếu tố tiêu cực khác.

Cùng với điều này, mọi xung đột phụ thuộc xã hội luôn có một nền tảng tâm lý. Tuy nhiên, mức độ phát triển cao về tâm lý của các cá nhân quyết định sự tự chủ so sánh, độc lập với môi trường xã hội. Do đó, chúng ta có thể phân biệt các loại xung đột chỉ được tạo ra bởi các yếu tố tâm lý, trong đó khá khó để phân biệt nền tảng xã hội. Những xung đột như vậy được gây ra bởi cảm giác tin tưởng bị lừa dối, nghi ngờ về tính hợp lý của con đường đã chọn, sự thù địch lẫn nhau và các yếu tố tâm lý độc quyền khác.

Các cách để ngăn chặn và giải quyết xung đột ở cấp độ tâm lý bao gồm trung hòa hoặc biến đổi cảm giác hung hăng, thái độ và ý định của cá nhân.

Các cách để giải quyết xung đột và phương pháp nằm trong tổ chức các hoạt động để ngăn chặn sự xuất hiện của các tình huống và có thể được thực hiện bởi những người tham gia trong quá trình tương tác xã hội.

Các phương pháp và phương pháp giải quyết xung đột như vậy có thể được tiến hành theo bốn hướng chính. Hướng đầu tiên bao gồm sự hình thành các điều kiện khách quan cản trở sự hình thành và phá hủy của các tình huống tiền xung đột. Không thể loại trừ hoàn toàn sự xuất hiện của các tình huống tiền xung đột trong một nhóm hoặc xã hội, nhưng cần phải tổ chức các điều kiện để giảm thiểu và giải quyết chúng bằng các phương pháp không phá hủy. Những điều kiện này bao gồm hình thành môi trường thuận lợi cho cuộc sống của các chuyên gia trong tổ chức (phân phối công bằng của cải vật chất trong đội, sự hiện diện của các quy trình pháp lý để giải quyết các tình huống tiền xung đột hàng ngày, bố trí phòng thuận tiện, phân phối đồ đạc trong văn phòng, sự hiện diện của các nhà máy sống, v.v.).

Hướng tiếp theo nên bao gồm điều kiện chủ quan khách quan quan trọng nhất để ngăn chặn sự xuất hiện của các tình huống xung đột - tối ưu hóa các biện pháp quản lý và các điều kiện tiên quyết của tổ chức để hoạt động hiệu quả của công ty. Các biện pháp đó bao gồm tối ưu hóa cơ cấu tổ chức và các mối quan hệ chức năng của công ty, giám sát sự tuân thủ của các chuyên gia với các yêu cầu đối với họ, đánh giá có thẩm quyền về kết quả hoạt động nghề nghiệp của nhân viên.

Khu vực thứ ba bao gồm việc loại bỏ các điều kiện tiên quyết tâm lý xã hội để phát triển các xung đột. Hướng cuối cùng bao gồm việc ngăn chặn các yếu tố tính cách kích thích sự phát triển của các xung đột.

Có nhiều cách cơ bản để giải quyết mâu thuẫn, bao gồm hài hước, tâm lý, vuốt ve, thỏa hiệp, tối hậu thư, phân xử, đàn áp.

Hài hước có thể được sử dụng như một thái độ chế giễu tốt bụng đối với sự khác biệt. Tuy nhiên, cần phải phân biệt giữa hài hước độc ác và châm biếm, có thể xúc phạm các bên xung đột, do đó làm trầm trọng thêm tình hình. Cái gọi là "vuốt ve" tâm lý bao gồm biểu hiện của tình cảm, trong việc làm nổi bật những phẩm chất tích cực của "kẻ thù". Một thỏa hiệp đạt được thông qua thỏa thuận của các bên dựa trên sự nhượng bộ lẫn nhau. Tối hậu thư là một nhu cầu phân loại, đầy nguy cơ của việc sử dụng bất kỳ phương tiện ảnh hưởng nào, trong trường hợp thất bại. Tòa án trọng tài như một phương thức giải quyết xung đột được phân biệt bởi thực tế là một người không tham gia vào cuộc xung đột có thể giúp các đối thủ của phe Hồi giáo thấy họ không được chú ý trước đó. Ức chế là đạo đức hoặc thể chất và bao gồm trong việc phá vỡ mối quan hệ. Phương pháp này được coi là bất lợi nhất và được sử dụng nếu các nguyên tắc hoặc niềm tin bị chạm vào mà chủ đề đối đầu không thể từ bỏ.

Liên quan đến những điều đã nói ở trên, cần kết luận rằng mỗi đối tượng chọn dòng hành vi của riêng mình trong các tình huống đối đầu, một kỹ thuật cá nhân để quản lý các mối quan hệ xung đột. Chỉ qua nhiều thử thách và dựa trên sai lầm của chính mình, bạn mới có thể chọn mô hình phù hợp với bản thân trong các tình huống đối đầu. Sau khi thuyết phục tính hiệu quả của mô hình được chọn, nó cần được cải thiện, dựa trên cảm giác chủ quan.

Bạn cũng có thể làm nổi bật các chiến lược cho hành vi trong các tình huống đối đầu: đối đầu, hợp tác, thỏa hiệp, tránh né, nhượng bộ.

Khi bắt đầu xung đột hoặc trong các tình huống đối đầu, mỗi người tham gia vào quá trình đó nên quyết định hình thức và phong cách phản ứng tiếp theo để hậu quả ảnh hưởng tối thiểu đến lợi ích của họ. Khi xảy ra xung đột, một chủ thể hoặc nhóm người có thể chọn một trong các hành vi sau:

- một cuộc chiến tích cực vì lợi ích của chính họ, loại bỏ hoặc đàn áp bất kỳ sự kháng cự nào;

- trốn tránh tương tác xung đột;

- xây dựng thỏa thuận thỏa đáng của cả hai bên, thỏa hiệp;

- việc sử dụng các hậu quả của xung đột trong lợi ích riêng của họ.

Đối đầu hoặc đối đầu được thể hiện trong cuộc đấu tranh tích cực của các chủ thể vì lợi ích riêng của họ, sự vắng mặt của các yếu tố hợp tác trong việc tìm kiếm giải pháp, khát vọng chỉ vì lợi ích riêng của họ đối với lợi ích của kẻ thù. Đối tượng sử dụng tất cả các kỹ thuật mà anh ta biết để đạt được kết quả mà anh ta cần, ví dụ, sức mạnh, áp lực lên đối thủ, ép buộc, v.v. Tình huống được đối tượng đánh giá là có tầm quan trọng đặc biệt, khiến anh ta có một vị trí khó khăn đối với đối thủ. Các điều kiện để sử dụng mô hình này là nhận thức về tình huống cực kỳ quan trọng đối với đối tượng, sự hiện diện của quyền lực hoặc các cơ hội khác để nhấn mạnh vào quan điểm riêng của một người, thời gian hạn chế để giải quyết tình huống hiện tại, cần phải hành động cứng rắn.

Hợp tác là sự tham gia tích cực của các bên tham chiến trong việc tìm kiếm các giải pháp có thể đáp ứng tất cả các chủ đề của cuộc đối đầu như vậy. Ở đây, có một mối quan tâm của tất cả các đối thủ trong việc phát triển một giải pháp thống nhất và trao đổi ý kiến ​​cởi mở. Mô hình này liên quan đến sự tham gia của tất cả các thành viên và công việc liên tục. Nếu các bên có thời gian và giải pháp cho vấn đề là hết sức quan trọng đối với họ, thì một cuộc thảo luận toàn diện về những bất đồng với cách tiếp cận này và phát triển một giải pháp duy nhất trong khi tôn trọng lợi ích của tất cả các đối thủ đều được chấp nhận.

Hành động của các bên nhằm giải quyết tình hình thông qua các nhượng bộ lẫn nhau, để tạo ra một giải pháp tạm thời phù hợp với cả hai bên được gọi là thỏa hiệp. Một mô hình như vậy được áp dụng độc quyền trong điều kiện vị trí bình đẳng của những người tham gia, việc không có một lượng lớn thời gian để tìm ra giải pháp tốt nhất.

Tránh hoặc trốn tránh (rời đi) là sự hoàn thành các hành động của một cá nhân. Mô hình này được chọn nếu cá nhân không muốn bảo vệ vị trí hoặc quyền của riêng mình, để phát triển các giải pháp trung gian, để trốn tránh tranh chấp. Mô hình này liên quan đến mong muốn tránh trách nhiệm cho các quyết định được đưa ra. Một phản ứng như vậy là có thể với điều kiện là kết quả của cuộc xung đột không quan trọng đối với cá nhân, việc giải quyết tình huống đòi hỏi rất nhiều nỗ lực từ các bên và không có đủ sức mạnh để giải quyết tình huống.

Tuân thủ hoặc thích ứng bao gồm các hành động của một cá nhân nhằm duy trì và khôi phục mối quan hệ thuận lợi với đối thủ bằng cách làm giảm bớt sự khác biệt để gây bất lợi cho lợi ích của chính mình. Có thể thực hiện phương pháp này với điều kiện là sự đóng góp của chủ thể không lớn và xác suất thua là rõ ràng, chủ đề mâu thuẫn có ý nghĩa đối với đối thủ hơn là đối với bản thân, duy trì mối quan hệ tốt với đối thủ là quan trọng hơn là giải quyết tranh chấp có lợi cho mình.

Các cách hiệu quả để giải quyết xung đột không chỉ liên quan đến việc quản lý cuộc đối đầu đã phát sinh mà còn tổ chức các điều kiện để ngăn chặn. Hơn nữa, các phương pháp phòng ngừa giải quyết xung đột có tầm quan trọng lớn nhất. Đó là công việc có thẩm quyền để ngăn chặn xung đột giúp giảm số lượng của họ và loại bỏ khả năng phá hủy các tình huống đối đầu.

Cách giải quyết xung đột giữa các cá nhân

Cuộc đụng độ của các cá nhân với đủ loại mục tiêu, tính cách khác nhau, thế giới quan được gọi là xung đột giữa các cá nhân. Bối cảnh cho một cuộc xung đột được coi là một tình huống có vấn đề hoặc mâu thuẫn, xuất hiện khi một người cố gắng đáp ứng các mục tiêu ngược lại, lợi ích của các cá nhân không trùng khớp, v.v. Tình huống xung đột là điều kiện không thể thiếu để xung đột nảy sinh.

Xung đột hình thành phải được tránh. Trong trường hợp bạn không thể tránh né, bạn cần bình tĩnh gặp anh ấy với mục đích giải quyết sớm mang tính xây dựng để làm hài lòng cả hai bên tham chiến. Để giải quyết các tình huống đối đầu, người ta phải chuẩn bị. Bạn phải hiểu rõ mục tiêu của mình. Đối với quy định có thẩm quyền và mang tính xây dựng của các tình huống xung đột giữa các cá nhân, điều quan trọng là đừng quên vị trí của chính bạn và cố gắng hiểu quan điểm của phía đối lập, cũng như nhận thức về tình trạng của toàn bộ tình huống. Một cách xây dựng để thoát khỏi các tình huống đối đầu bao gồm một tuyên bố bình tĩnh về lợi ích riêng của một người và một cuộc trò chuyện với kẻ thù về mong muốn hoặc không sẵn lòng giải quyết xung đột. Nếu đối phương không đồng ý với quan điểm được trình bày và sẽ không giải quyết xung đột, thì bạn cần tìm hiểu từ anh ta cách anh ta nhìn thấy cách giải quyết tình huống. Sau khi cả hai bên sẵn sàng giải quyết tình huống đối đầu, cần phải nhận ra trạng thái, cảm xúc của chính họ tại một thời điểm cụ thể và hiểu vị trí của họ gần hơn: chính họ hoặc kẻ thù.

Giải quyết hợp lý cuộc đối đầu giữa các cá nhân liên quan đến việc tìm kiếm sự hiểu biết, và không phải là một chiến thắng cá nhân. Chúng ta nên cố gắng bình tĩnh thảo luận về các yếu tố kích thích sự bùng nổ của xung đột. Do đó, bạn cần hiểu những gì cụ thể gây ra xung đột - hành động của kẻ thù hoặc hiểu lầm về tình huống. Người ta phải luôn luôn giả định điều tốt nhất, và không đổ lỗi cho đến khi động cơ và quan điểm của đối thủ được làm rõ.

Vị trí riêng nên được bảo vệ, nhưng không thông qua áp lực lên đối tác. Áp lực thu hẹp khả năng của cả hai đối thủ và không góp phần giải quyết tình huống đối đầu.

Có một mô hình hành vi nhất định góp phần tạo ra một lối thoát mang tính xây dựng khỏi tình huống đối đầu hiện nay. Trước hết, cần phải sử dụng các cụm từ trong bài phát biểu sẽ giúp nâng cao đối thủ, chứ không phải hạ thấp anh ấy. Người ta phải nhận thức rằng các đối số tương ứng với thực tế, và không phải là kết quả của sự phóng đại. Cũng cần cố gắng không sử dụng các trạng từ như mọi khi hoặc không bao giờ trong tranh chấp. Trong cuộc trò chuyện, bạn cần phải thân thiện, cởi mở và trung thực. Bạn cũng cần nhớ quy tắc vàng, điều này sẽ giúp thoát khỏi phẩm giá từ bất kỳ cuộc đối đầu nào. Và quy tắc như sau - "đôi khi tốt hơn là giữ im lặng." Cần phải hiểu rằng tình huống xung đột phát sinh do sự khác biệt về lợi ích, quan điểm, nguyên tắc chứ không phải vì phẩm chất cá nhân của những người tham gia. Do đó, trong quá trình tranh chấp, người ta phải tấn công trực tiếp vào đối tượng của cuộc xung đột chứ không phải người đó. Nói nên cụ thể và lý luận, và không khái quát. Nó là cần thiết để giải quyết các nhiệm vụ chính, và không tìm thấy lỗi với trifles. Không cần nói về đối thủ, bạn nên nói về bản thân. Ví dụ: thay vì cụm từ: "bạn đang nói dối", tốt hơn nên nói: "Tôi có thông tin khác".

Trong quá trình giải quyết tranh chấp, bạn cần cố gắng giữ cảm xúc của chính mình dưới sự kiểm soát chặt chẽ. Nói cách khác, cảm xúc không nên bị đè nén, nhưng chúng không thể được phép kiểm soát.

Bạn phải học cách cảm nhận toàn bộ không khí của tình huống, bởi vì mỗi người tham gia vào quá trình này đóng một vai trò nhất định trong đó.

Cách giải quyết mâu thuẫn sư phạm

Trong các cơ sở giáo dục, giáo viên phải đối mặt với nhiều tình huống đối đầu và đối đầu, có thể được chia thành nhiều nhóm tùy theo tình trạng của người tham gia: giữa học sinh hoặc nhóm học sinh hoặc phụ huynh và giáo viên, giữa chính học sinh, xung đột trong nhóm giáo viên và xung đột gia đình lấy học sinh, hậu quả của nó ảnh hưởng đến cuộc sống học đường của mình.

Theo nội dung của họ, các loại xung đột ở trên là kinh doanh hoặc cá nhân. Xung đột chia nhỏ tất cả các xung đột sư phạm theo nội dung của tình huống kích thích nguồn gốc của chúng thành xung đột về quan hệ, hoạt động và hành vi. Ngày nay, số lượng các cuộc xung đột như vậy đã tăng lên do việc bổ sung một yếu tố xã hội, ví dụ, các vấn đề vật chất gây ra sự giảm hứng thú trong các hoạt động giáo dục.

Xung đột hành vi có liên quan đến vi phạm của học sinh về các quy tắc được thông qua bởi các tổ chức giáo dục. Nó đơn giản hơn, nhanh hơn và mang tính xây dựng hơn để giải quyết xung đột phát sinh từ mối liên hệ với một hoạt động, phức tạp hơn một chút - xung đột hành vi, tỷ lệ lớn nhất trong các tình huống đối đầu hoàn thành không có kết cấu rơi vào xung đột quan hệ.

Để điều chỉnh xung đột đã phát sinh, trước hết, giáo viên cần đưa ra đánh giá chính xác về xung đột và phân tích nó. Tạo một nền tảng thông tin đầy đủ để ra quyết định và nhận được kết quả tốt nhất từ ​​cuộc xung đột sẽ là nhiệm vụ chính của phân tích như vậy.

A. Dobrovich đề xuất các cách giải quyết xung đột trong tập thể các sinh viên hành động trực tiếp bằng cách liên quan đến một bên thứ ba, người được gọi là trọng tài, ví dụ, một giáo viên hoặc đại diện khác của chính quyền. Trọng tài phải luân phiên tổ chức các cuộc hội thoại với mỗi bên đối lập. Đồng thời, họ nên lắng nghe ý kiến ​​của họ về bản chất và nguyên nhân của tình huống, thu thập dữ liệu khách quan về cuộc xung đột và về các cá nhân tham gia vào nó. Sau đó, trọng tài mời cả hai đối thủ, cho họ cơ hội để lên tiếng và đưa ra giải pháp riêng.

Một cách khác để giải quyết xung đột sư phạm là tạo cơ hội cho trọng tài cho các bên xung đột thể hiện các yêu cầu hoặc yêu cầu tích lũy lẫn nhau trong nhóm. Quyết định được đưa ra tập thể, dựa trên đánh giá của từng người tham gia.

Nếu các phương pháp này không góp phần hoàn thành thành công các xung đột sư phạm, nhiệm vụ của nhà lãnh đạo hoặc giáo viên sẽ là áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với cả hai bên tham chiến hoặc một trong số họ. Trong trường hợp ngay cả việc áp dụng các biện pháp trừng phạt không có ích, cần phải sử dụng phương pháp gây giống đối thủ trong các lớp hoặc trường học khác nhau.

Một tình huống xung đột thường xảy ra do giáo viên Hướng mong muốn khẳng định vị trí sư phạm của chính mình hoặc các cuộc biểu tình của học sinh chống lại sự trừng phạt không đáng có, bị đánh giá thấp, v.v. Bằng cách thể hiện phản ứng đúng với hành vi của học sinh, giáo viên từ đó kiểm soát tình huống.

Các cách để giải quyết xung đột sư phạm bao gồm một kho hành động có tính chất sau đây: xung đột, khoan dung, xung đột và xây dựng. Tức giận, phẫn nộ, đánh giá tiêu cực về tính cách hay xúc phạm của học sinh, áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với anh ta, v.v. là những hành động điển hình có tính chất xung đột. Tránh vấn đề, trì hoãn quá trình giải quyết xung đột, thỏa hiệp - tất cả điều này là phương tiện chịu đựng xung đột. Các hành động nhằm thay đổi sự hoàn thành không có tính xây dựng của tình huống, chuyển sự chú ý, "bước tới" liên quan đến các hành động mang tính xây dựng.

Do đó, trong việc giải quyết mang tính xây dựng của các trạng thái đối đầu, khá nhiều phụ thuộc vào giáo viên.

Các cách giải quyết xung đột nội tâm

Đánh giá đầy đủ về tình hình và sự phức tạp của vấn đề, tự đánh giá cá nhân là những cách hiệu quả nhất để giải quyết xung đột có tính chất cá nhân. Vì những xung đột như vậy luôn được gây ra bởi tính cách của một cá nhân và đặc điểm tính cách của nó, nên việc giải quyết chúng phụ thuộc vào giới tính, tuổi tác của đối tượng, tính cáchkhí chất của anh ta, địa vị xã hội, các nguyên tắc và giá trị đạo đức.

D. Carnegie đề nghị rằng trong các tình huống đối đầu cá nhân, để ngăn chặn sự xuất hiện của căng thẳng, người ta không nên hoảng sợ, nhưng hãy cố gắng chấp nhận những gì đã xảy ra như một sự kiện đã hoàn thành và hành động bằng cách loại bỏ cảm xúc. Tuy nhiên, mặc dù cần có thái độ cá nhân để khắc phục xung đột trong cá nhân, nhưng mọi người nên sử dụng các phương pháp và phương pháp điển hình nhất để giải quyết xung đột, khi xem xét các đặc điểm cá nhân, có thể được sử dụng bởi mọi người. Dưới đây là những cách quan trọng nhất để giải quyết xung đột nội bộ.

Trước hết, ngoài việc đánh giá đầy đủ tình hình, người ta nên kiểm soát nó và cố gắng xác định những mâu thuẫn được coi là kẻ khiêu khích của cuộc xung đột. Sau đó, người ta nên hiểu bản chất tồn tại của cuộc xung đột và phân tích mức độ quan trọng của nó.

Lý do gây ra tình huống đối đầu nên được địa phương hóa bằng cách phát hiện chính bản chất của nó, loại bỏ tất cả các yếu tố không quan trọng và liên quan. Đối với việc hoàn thành mang tính xây dựng các xung đột trong cá nhân, lòng can đảm đóng một vai trò quan trọng trong việc phân tích những kẻ khiêu khích đối đầu. Người ta có thể chấp nhận sự thật như bản chất, không cần chỉnh trang, ngay cả khi nó không hoàn toàn dễ chịu. Bạn cũng không nên quên rằng những cảm xúc tích lũy (ví dụ như tức giận hoặc lo lắng) chỉ dẫn đến đổ vỡ, vì vậy bạn cần học cách cho họ một lối thoát.

Các phương pháp được liệt kê khác xa với tất cả các cách chính để giải quyết xung đột nội bộ.

Khoa học tâm lý học hiện đại và xung đột đã phát triển một loạt các cơ chế, bao gồm bảo vệ tâm lý của nhân cách, đó là một hệ thống cụ thể của sự ổn định tính cách, nhằm loại bỏ hoặc giảm lo lắng hoặc sợ hãi liên quan đến xung đột nội tâm.

Cách giải quyết mâu thuẫn gia đình

Đối với bất kỳ chủ đề của con người, cuộc sống cá nhân là rất quan trọng. Sau khi đạt đến sự trưởng thành xã hội, một nửa mạnh mẽ và yếu đuối của loài người quyết định bước vào một cuộc hôn nhân và tạo ra một gia đình. Cuộc sống trong đó, như một quy luật, không chỉ gắn liền với các mối quan hệ cá nhân của đối tác, cha mẹ hoặc con cái của họ, mà còn với các mối quan hệ vật chất và tài sản. Bất kỳ lĩnh vực quan hệ giữa vợ chồng có thể trở thành nền tảng cho sự xuất hiện của các tình huống đối đầu, dẫn đến xung đột kéo dài. Bất kỳ người phối ngẫu nào cũng gặp khó khăn trong quá trình tương tác gia đình, gây trở ngại cho cuộc sống của họ, nhưng không phải lúc nào cũng dẫn đến cảm giác không hài lòng dai dẳng với công đoàn.

Có các quy tắc hoặc cách để giải quyết xung đột gia đình. Và phương pháp đầu tiên như vậy là cấm yêu cầu bồi thường hoặc trách móc đối tác trước sự hiện diện của bên thứ ba, ngay cả khi họ thân thiết. Ngoài ra, đừng la mắng trẻ em với người lạ.

Cách tiếp theo để ngăn chặn sự phát triển của các tình huống đối đầu hoặc giải quyết thành công các xung đột đã nảy sinh sẽ là mong muốn của tất cả những người tham gia trong các mối quan hệ gia đình để hiểu các nguyên tắc hoặc thế giới quan của nhau. Không cần phải từ chối ngay lập tức vị trí của người khác, thậm chí không có thời gian để lắng nghe. Chính ở khả năng lắng nghe một cách kiên nhẫn với đối tác hoặc người thân khác mà văn hóa giao tiếp trong quan hệ gia đình bao gồm, phát triển trong toàn bộ quá trình chung sống.

Cách tiếp theo để giải quyết mâu thuẫn gia đình là nhận ra những sai lầm hoặc sai lầm của chính bạn một cách nhanh chóng và dứt khoát nhất có thể, vượt qua những nhận xét không thể tâng bốc. Cách chiến lược quan trọng cuối cùng trong kho vũ khí của các nhà tâm lý học là tiến hành một cuộc trò chuyện trong một tình huống gây tranh cãi hoặc xung đột với giọng điệu thân thiện, nhưng đồng thời thể hiện sự kiên quyết và bình tĩnh. Điều này có nghĩa là cần phải kiểm soát biểu hiện của cảm xúc, theo dõi lời nói và phát biểu của chính bạn và không bao giờ xúc phạm đối thủ của bạn như một người.

Lượt xem: 14 951

Để lại một bình luận hoặc đặt câu hỏi cho một chuyên gia

Một yêu cầu lớn cho tất cả những người đặt câu hỏi: trước tiên hãy đọc toàn bộ nhánh bình luận, bởi vì, rất có thể, theo tình huống của bạn hoặc tương tự, đã có câu hỏi và câu trả lời tương ứng của một chuyên gia. Các câu hỏi có nhiều lỗi chính tả và các lỗi khác, không có dấu cách, dấu chấm câu, v.v. sẽ không được xem xét! Nếu bạn muốn được trả lời, hãy chịu khó viết chính xác.