Tưởng tượng

hình ảnh tưởng tượng Trí tưởng tượng là tài sản của tâm lý để tạo ra hình ảnh trong tâm trí. Tất cả các quá trình diễn ra trong hình ảnh được gọi là trí tưởng tượng. Tưởng tượng như một quá trình tinh thần là tư duy tượng hình, nhờ đó một người có thể điều hướng, tìm kiếm một giải pháp cho các vấn đề mà không cần sự can thiệp trực tiếp của các hành động thực tế. Quá trình này rất có ý nghĩa, đặc biệt trong trường hợp không thể hoặc khó thực hiện các hành động thực tế cần thiết, hoặc đơn giản là không phù hợp.

Quá trình này phản ánh thế giới xung quanh một người ở cấp độ tinh thần cao hơn. Định nghĩa phổ biến nhất của trí tưởng tượng là quá trình tinh thần, bản chất của nó là tạo ra những hình ảnh độc đáo mới, thông qua việc xử lý các tài liệu nhận thức về các biểu diễn xuất phát từ kinh nghiệm trước đó. Nó cũng được coi là một hiện tượng, như một khả năng và như một hoạt động cụ thể của chủ đề. Quá trình này có cấu trúc chức năng phức tạp, vì vậy Vygotsky định nghĩa nó là một hệ thống tâm lý.

Chức năng của trí tưởng tượng chỉ đặc biệt đối với con người và có một ý nghĩa nhất định trong hoạt động nghề nghiệp cụ thể của con người. Trước khi bắt tay vào một hoạt động cụ thể, anh ta tưởng tượng loại nào sẽ có trong chủ đề này và tinh thần tạo ra một thuật toán hành động. Do đó, một người cấu trúc trước một hình ảnh của một đối tượng trong tương lai hoặc kết quả cuối cùng của một hoạt động. Hiệu suất sáng tạo phát triển đóng một vai trò lớn trong các ngành nghề sáng tạo. Nhờ khả năng sáng tạo được phát triển, mọi người kiếm được rất nhiều tiền.

Có một số loại trí tưởng tượng: chủ động (tùy ý), thụ động (không tự nguyện), tái tạo, sáng tạo.

Tưởng tượng trong Tâm lý học

Tưởng tượng là một quá trình nhận thức của thế giới. Thế giới bên ngoài dường như in sâu trong tiềm thức con người. Nhờ điều này, một người có thể nhớ lại các sự kiện cũ và gần đây, để lập trình, để tưởng tượng về tương lai. Thông thường quá trình này được gọi là khả năng tưởng tượng các đối tượng vắng mặt trong suy nghĩ, để giữ hình ảnh của họ, để thao túng nó trong ý thức. Đôi khi nó được trộn lẫn với nhận thức , nhưng thực sự đây là hai quá trình tinh thần khác nhau.

Trí tưởng tượng có khả năng tạo ra hình ảnh dựa trên bộ nhớ chứ không phải thông tin từ thế giới bên ngoài. Nó ít thực tế hơn, bởi vì nó có một thành phần của tưởng tượng và giấc mơ. Ngay cả những người thực dụng nhất, hoài nghi, nhàm chán cũng có trí tưởng tượng. Không thể chỉ định một người đã mất hoàn toàn chức năng như vậy. Hành vi của những người này bị chi phối bởi các nguyên tắc, logic, sự thật của họ, họ luôn làm mọi thứ theo các quy tắc. Nhưng để nói rằng họ hoàn toàn thiếu suy nghĩ sáng tạo hoặc họ không bao giờ mơ là rất sai. Nó chỉ là loại người mà các quy trình này không được phát triển đầy đủ hoặc họ không sử dụng chúng hoặc không biết cách sử dụng chúng. Thông thường những người như vậy có một cuộc sống điển hình đơn điệu, được lặp đi lặp lại giống nhau mỗi ngày và họ hành động theo một thuật toán nhất định, tin rằng họ không còn thời gian nữa. Thực tế, những người như vậy rất xin lỗi, vì cuộc sống của họ thật nhàm chán, họ không sử dụng những khả năng mà thiên nhiên ban tặng cho họ. Trí tưởng tượng sáng tạo làm cho con người cá tính, cá tính không lặp lại.

Tưởng tượng như một quá trình tinh thần có những chức năng nhất định giúp một người trở nên đặc biệt.

содержится в расширении кругозора человека, получении им знаний, конструировании поведения человека в неопределенной ситуации, руководясь догадками и соображениями. Chức năng nhận thức được chứa trong việc mở rộng tầm nhìn của một người, thu thập kiến ​​thức, xây dựng hành vi của con người trong một tình huống không chắc chắn, được hướng dẫn bởi những phỏng đoán và cân nhắc.

предполагает, что свойства воображения помогают человеку представить конечный результат при незавершенном действии. Hàm dự báo giả định rằng các thuộc tính của trí tưởng tượng giúp một người tưởng tượng kết quả cuối cùng với hành động không hoàn chỉnh. Chính chức năng này góp phần hình thành ước mơ và ước mơ của mọi người.

отображается в возможности человека предположить, что сейчас переживает человек, какие эмоции его переполняют, какие чувства испытывает. Chức năng hiểu được thể hiện ở người có khả năng giả định những gì người đó đang trải qua, cảm xúc nào lấn át anh ta, cảm xúc gì anh ta trải qua. Một trạng thái tương tự với chức năng này là trạng thái đồng cảm, khi một người có thể thâm nhập vào thế giới của người khác và hiểu điều gì làm anh ta lo lắng.

предполагает, что прогнозируя будущие события, раздумывая над ходом действий и следствий этих действий, человек может предупредить неприятности, оградить себя от возможных проблем. Chức năng bảo vệ giả định rằng khi dự đoán các sự kiện trong tương lai, phản ánh quá trình hành động và hậu quả của những hành động này, một người có thể ngăn ngừa rắc rối, bảo vệ bản thân khỏi các vấn đề có thể xảy ra.

отображается в способности человека к фантазированию, придумыванию и творению. Chức năng tự phát triển được hiển thị trong khả năng tưởng tượng, phát minh và sáng tạo của một người.

выражается в способности человека вспомнить минувшие события, воссоздать в голове кадры прошлого. Chức năng của bộ nhớ được thể hiện trong khả năng của một người để nhớ lại các sự kiện trong quá khứ, để tái tạo các khung hình của quá khứ trong đầu anh ta. Nó được lưu dưới dạng hình ảnh và biểu diễn.

Các chức năng trên không phải lúc nào cũng được thể hiện đầy đủ trong tất cả mọi người. Mỗi người bị chi phối bởi một chức năng nhất định, thường quyết định tính chất và hành vi của một người. Để hiểu làm thế nào hình ảnh và biểu diễn được tạo ra, cần phải theo dõi các cách chính của sáng tạo của họ. Mỗi con đường là một quá trình tinh thần đa cấp phức tạp.

– это создание нереальных, совершенно новых, сказочных объектов или явлений, что появляются под воздействием свойств и внешнего вида какого-то существующего предмета, оценивая и анализируя свойства которого человек создает предмет ему подобный. Sự kết tụ là việc tạo ra các vật thể hoặc hiện tượng phi thực tế, hoàn toàn mới, xuất hiện dưới ảnh hưởng của các tính chất và sự xuất hiện của một vật thể hiện có, đánh giá và phân tích các thuộc tính mà một người tạo ra một vật thể tương tự như anh ta. Đó là, có một chủ đề ban đầu trên cơ sở nguyên mẫu được hình thành. Kỹ thuật này rất phổ biến trong việc tạo ra những câu chuyện cổ tích hoặc thần thoại.

– это процесс фиксирования на одной доминирующей характеристике, выделенной в каком-то объекте (человек, предмет, деятельность, явление) и ее гиперболизация. Nhấn mạnh là quá trình cố định vào một đặc điểm nổi bật được nêu bật trong một số đối tượng (người, đối tượng, hoạt động, hiện tượng) và sự phóng đại của nó. Sự nhấn mạnh thường được sử dụng trong tác phẩm của họ bởi các nghệ sĩ trong việc tạo ra phim hoạt hình và biếm họa.

– это процесс выделения основных характеристик в нескольких объектах, и сотворении из них образа, совершенно нового, но имеющего в себе частичку каждого из них. là quá trình làm nổi bật các đặc điểm chính trong một số đối tượng và tạo ra một hình ảnh từ chúng, hoàn toàn mới, nhưng bản thân nó có một hạt của mỗi đối tượng. Với sự giúp đỡ của kỹ thuật này, các anh hùng và nhân vật văn học được tạo ra.

Tất cả các phương pháp tưởng tượng ở trên được tích cực sử dụng trong tâm lý học, sáng tạo, thậm chí hoạt động khoa học. Ví dụ, trong y học, họ tạo ra các loại thuốc mới dựa trên những loại thuốc hiện có. Ngoài ra, công nghệ hiện đại, điện tử, thiết bị, phát minh đã được phát triển trên cơ sở kiến ​​thức, đề án, lý thuyết và kỹ năng hiện có trước đây. Bằng cách thu thập thông tin quan trọng nhất từ ​​họ, xử lý nó, các nhà khoa học có được một sản phẩm hoàn toàn mới. Nếu con người thiếu trí tưởng tượng, nhân loại sẽ không thể tiến bộ trong tất cả các lĩnh vực và hoạt động.

Tưởng tượng như một quá trình tinh thần liên quan đến việc tạo ra các hình ảnh mới dựa trên kinh nghiệm hiện có. Những ý tưởng thể hiện trong hình ảnh trong đầu của một người chưa bắt đầu được thực hiện, không tồn tại, nhưng có khả năng trong tương lai chúng sẽ có thể được thực hiện. Quá trình này dựa trên sự cải cách thông tin và ấn tượng của chủ đề. Càng nhiều tình huống có vẻ khó hiểu và phức tạp, quá trình tưởng tượng càng được tham gia. Quá trình này có tầm quan trọng đáng kể trong các hoạt động nghề nghiệp của con người. Nó cũng ảnh hưởng lớn đến cảm xúc và cảm xúc, và đóng một vai trò lớn trong sự phát triển nhân cách.

Trong quá trình sáng tạo và làm việc, trí tưởng tượng cho phép cá nhân điều chỉnh và quản lý các hoạt động của mình, cũng như kiểm soát lời nói, cảm xúc, sự chú ý và trí nhớ của mình. Giúp tạo và sử dụng hình ảnh của thực tế. Nó cải thiện trạng thái tâm lý của một người, ngăn ngừa căng thẳng và trầm cảm. Với sự giúp đỡ của trí tưởng tượng, một cá nhân có thể lập kế hoạch cho các hoạt động trong tương lai của mình bằng cách điều khiển hình ảnh. Trí tưởng tượng và tính cá nhân là tiêu chí để đánh giá tài năng và khả năng của một người, điều này rất quan trọng trong hoạt động lao động.

Con người phản ánh hiện thực xung quanh một cách chủ yếu là tưởng tượng. Một hình ảnh là một hiện tượng không tĩnh, nó có đặc tính thay đổi liên tục. Quá trình này có một mối quan hệ năng động với các đối tượng của thực tế xung quanh. Do đó, trí tưởng tượng không phải là một loại trừu tượng, mà là một quá trình cụ thể liên quan đến hoạt động tinh thần thực sự của đối tượng. Hoạt động này cũng năng động trong tự nhiên.

Tưởng tượng là một quá trình tự hiểu biết về một người, tiết lộ khả năng của anh ta, những người khác và thế giới xung quanh anh ta, các sự kiện diễn ra. Đây là một hình thức đặc biệt của tâm lý con người, chiếm một vị trí giữa quá trình nhận thức, trí nhớ và suy nghĩ. Tư duy hình tượng và trí tưởng tượng bổ sung cho nhau, trí tưởng tượng là nền tảng của nó và làm cho nó có thể trở nên tháo vát trong một tình huống lạ lẫm, để tìm ra giải pháp cho một vấn đề mà không cần áp dụng bất kỳ hành động nào.

Các loại trí tưởng tượng

Quá trình này, như một quá trình tinh thần phức tạp, cũng có nhiều loại. Về các tính năng của quy trình, có: không tự nguyện, tùy tiện, tái tạo, sáng tạo và mơ mộng.

также называется пассивным. Trí tưởng tượng không tự nguyện cũng được gọi là thụ động. Đây là hình thức đơn giản nhất và nó bao gồm việc tạo và kết hợp các biểu diễn, các thành phần của chúng thành một hình ảnh mới, khi một người không có ý định trực tiếp để làm điều này, khi ý thức yếu và khả năng kiểm soát dòng ý tưởng còn nhỏ.

встречается у детей младшего возраста. Trí tưởng tượng thụ động được tìm thấy ở trẻ nhỏ. Nó biểu hiện thường xuyên nhất khi một người ở trạng thái buồn ngủ, nửa ngủ, sau đó các hình ảnh tự xuất hiện (do đó tùy ý), một số thay đổi sang một người khác, họ kết nối, có các hình thức và loại không thực nhất.

Không chỉ trong trạng thái buồn ngủ, hành động tưởng tượng như vậy, nó còn thể hiện ở trạng thái tỉnh táo. Không phải lúc nào những ý tưởng mới xuất hiện khi một người cố tình hướng ý thức của mình vào sáng tạo. Một đặc điểm của hình ảnh được tạo ra là sự biến đổi của chúng là kết quả của sự không ổn định của các kích thích não bộ và sự dễ dàng trong mối quan hệ của chúng với các quá trình kích thích ở các trung tâm não lân cận. Vì đường dẫn kích thích không cố định, điều này làm cho trí tưởng tượng trở nên dễ dàng. Nó đặc biệt nhẹ ở trẻ em, những người cũng thiếu suy nghĩ phê phán, hoạt động như một cơ chế lọc ở người lớn, vì vậy trẻ đôi khi đưa ra những hình ảnh tưởng tượng phi thực tế nhất. Chỉ bằng cách đạt được kinh nghiệm sống và hình thành một thái độ phê phán, một trí tưởng tượng vô tình như vậy dần dần được đưa vào trật tự và hướng dẫn ý thức, do đó, một đại diện tích cực có chủ ý được hình thành.

, также называемое активным, представляет собой намеренное построение представлений соответственно поставленной задачи в определенной деятельности. Trí tưởng tượng tùy tiện , còn được gọi là hoạt động, là sự xây dựng có chủ ý của các đại diện của nhiệm vụ tương ứng trong một hoạt động cụ thể. Một trí tưởng tượng tích cực phát triển khi trẻ bắt đầu đóng vai trò (bác sĩ, nhân viên bán hàng, giáo viên). Khi họ cố gắng thể hiện vai trò của mình, càng chính xác càng tốt, họ phải căng não, do đó sử dụng trí tưởng tượng. Hơn nữa, sự phát triển của quá trình này diễn ra khi một người bắt đầu hành động độc lập, chủ động và nỗ lực sáng tạo trong quá trình lao động, đòi hỏi sự thể hiện rõ ràng và chính xác của chủ thể, sẽ được tạo ra từ các hoạt động và phải được hoàn thành.

больше всего проявляется в творческой деятельности человека. Trí tưởng tượng tích cực được thể hiện rõ nhất trong hoạt động sáng tạo của con người. Trong quá trình này, một người tự đặt ra cho mình nhiệm vụ là điểm khởi đầu cho sự phát triển của quá trình tưởng tượng. Vì sản phẩm của hoạt động này là đối tượng của nghệ thuật, trí tưởng tượng được điều khiển bởi các yêu cầu xuất phát từ các đặc điểm cụ thể của nghệ thuật.

Cái nhìn giải trí của quá trình này chứa đựng trong thực tế là một người phải tạo ra một hình ảnh của một đối tượng mà anh ta chưa bao giờ nhìn thấy trên cơ sở các mô tả nhất định.

по психологической структуре является переведением второсигнального раздражителя в перевосигнальный образ. Trí tưởng tượng giải trí trong cấu trúc tâm lý của nó là dịch một kích thích tín hiệu thứ hai thành một hình ảnh tín hiệu lại.

Một trí tưởng tượng tái tạo bao gồm việc tạo ra những gì đã tồn tại và làm thế nào nó tồn tại. Nó không tách rời khỏi thực tế, nhưng nếu bạn rời xa nó một chút, thì trí tưởng tượng sẽ không đáp ứng mục tiêu nhận thức - để mở rộng lĩnh vực tri thức của con người, giảm mô tả thành hình ảnh trực quan.

Một trí tưởng tượng tái tạo giúp một người du hành đến các quốc gia khác, vào vũ trụ, để xem các sự kiện và vật thể lịch sử mà anh ta chưa từng thấy trong đời, nhưng có thể tái tạo thông qua giải trí. Quá trình này cho phép mọi người đọc tác phẩm nghệ thuật để tái tạo các bức tranh, sự kiện và nhân vật trong đầu.

также причисляется к активному воображению, оно задействуется в формировании новых образов в творческой деятельности, искусстве, науке, технической деятельности. Trí tưởng tượng sáng tạo cũng được coi là một trí tưởng tượng tích cực, nó tham gia vào việc hình thành các hình ảnh mới trong hoạt động sáng tạo, nghệ thuật, khoa học, hoạt động kỹ thuật. Các nhà soạn nhạc, nhà văn, nghệ sĩ sử dụng một quá trình như vậy để hiển thị cuộc sống bằng hình ảnh trong nghệ thuật của họ. Họ tạo ra những hình ảnh nghệ thuật thông qua đó họ phản ánh cuộc sống một cách trung thực nhất có thể, và không sao chép hình ảnh các sự kiện của cuộc sống. Những hình ảnh này cũng phản ánh cá tính của người sáng tạo, cách tiếp cận cuộc sống, phong cách nghệ thuật.

Trí tưởng tượng sáng tạo cũng được sử dụng trong hoạt động khoa học, không thể hiểu là nhận thức cơ học thông thường của các hiện tượng. Xây dựng giả thuyết là một quá trình sáng tạo, sau đó được xác nhận bằng thực tiễn.

Có một loại đặc biệt khác của quá trình này - đây là một giấc mơ, như là một đại diện cho những gì được mong muốn trong tương lai. Nó được tạo ra một cách có ý nghĩa, trái ngược với những giấc mơ vô tình. Một người có ý thức hướng suy nghĩ của mình vào việc hình thành các mục tiêu mong muốn, hoạch định chiến lược để đạt được những mục tiêu này và biến chúng thành cuộc sống thực.

может быть полезным, но и вредным тоже. Mơ mộng có thể có lợi, nhưng cũng có hại. Khi một giấc mơ vượt ra ngoài, không thực tế, không kết nối với cuộc sống, nó sẽ giúp thư giãn một người, làm giảm hoạt động của anh ấy và làm chậm sự phát triển tâm lý. Những giấc mơ như vậy là trống rỗng, vô nghĩa, chúng được gọi là những giấc mơ. Khi một giấc mơ được kết nối với thực tế và có khả năng thực tế, nó giúp một người huy động, kết hợp các nỗ lực và nguồn lực để đạt được mục tiêu. Một giấc mơ như vậy là một động lực để hành động và phát triển nhanh chóng những phẩm chất tốt nhất của cá nhân.

Trí tưởng tượng và sáng tạo

Sáng tạo là quá trình tạo ra các phương pháp mới hoặc cải tiến cơ bản để giải quyết các nhiệm vụ và vấn đề. Rõ ràng là trí tưởng tượng và quá trình sáng tạo rất liên kết với nhau.

Tưởng tượng ở đây được định nghĩa là sự chuyển đổi các ý tưởng về thực tế và sáng tạo trên cơ sở hình ảnh mới này. Nó hoạt động mỗi khi một người nghĩ về một đối tượng hoặc hiện tượng nào đó, thậm chí không tiếp xúc trực tiếp với anh ta. Nhờ trí tưởng tượng sáng tạo, khái niệm này được biến đổi.

Tư duy sáng tạo và trí tưởng tượng có những đặc điểm riêng. Với sự trợ giúp của quá trình này, có thể tạo ra các biểu diễn độc đáo hoàn toàn mới dựa trên ý tưởng và suy nghĩ riêng của chủ thể, trong đó tính cá nhân của người sáng tạo được thể hiện. Nó có thể tùy tiện và không tự nguyện. Ở một mức độ lớn hơn, một ý tưởng sáng tạo hoặc xu hướng của nó được xác định từ khi sinh ra, nhưng nó cũng có thể được phát triển.

Sự phát triển của trí tưởng tượng sáng tạo diễn ra trong ba giai đoạn. Đầu tiên là một ý tưởng sáng tạo. Lúc đầu, một hình ảnh mờ xuất hiện trong ý thức của người sáng tạo, kế hoạch ban đầu, có thể được tạo ra một cách tùy tiện, mà không có sự hiểu biết có chủ đích về ý tưởng. Giai đoạn thứ hai liên quan đến việc thực hiện ý tưởng. Một người đàn ông phản ánh về các chiến lược để chuyển ý tưởng thành hiện thực, cải thiện tinh thần nó. Giai đoạn thứ ba hoàn thành việc mang một ý tưởng và thể hiện nó trong cuộc sống.

Sự phát triển của trí tưởng tượng sáng tạo được thực hiện trong quá trình chuyển đổi từ không tự nguyện sang tùy ý, từ tái tạo sang sáng tạo. Trong thời kỳ thơ ấu và tuổi trẻ, trí tưởng tượng sáng tạo có những đặc điểm đặc trưng, ​​nó đặc biệt cho phép thuật của nó, những đánh giá tuyệt vời về thế giới và sự thiếu vắng một thành phần quan trọng của suy nghĩ và tính hợp lý. Trong thời niên thiếu, những thay đổi phức tạp cũng xảy ra trong cơ thể, tương ứng, trong tâm trí. Tính khách quan được phát triển, nhận thức trở nên quan trọng hơn. Nhận thức hợp lý xuất hiện muộn hơn một chút, khi một người trở thành người lớn. Lý trí của người trưởng thành bắt đầu kiểm soát trí tưởng tượng, thường là quá nhiều chỉ trích và thực tế làm suy yếu các quá trình tưởng tượng, quá áp đảo chúng với ý nghĩa, tải chúng với một số thông tin không cần thiết, trên thực tế.

Có những phương pháp nhất định để phát triển tư duy sáng tạo. Phương pháp thiết thực nhất là đọc văn học và xem phim khoa học, mở rộng vòng tròn kiến ​​thức của một người khác, rút ​​ra kiến ​​thức từ nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống, lưu trữ và phân tích thông tin. Trong trường hợp này, một số lượng lớn vật liệu cho các quy trình sáng tạo xuất hiện.

Tưởng tượng các đối tượng tưởng tượng, đấm để thực hiện các thao tác khác nhau với chúng. Ví dụ, tưởng tượng ra biển, nghe thấy tiếng sóng vỡ, cảm nhận một làn gió tươi mát của biển, tưởng tượng xuống nước, cảm nhận nhiệt độ của nó và vân vân. Hoặc một ví dụ khác, hãy tưởng tượng một quả lê. Gửi hình dạng, kích thước, màu sắc của nó. Thu hút nhận thức xúc giác, tưởng tượng cô ấy khi cô ấy ở trong tay, cảm nhận bề mặt, mùi thơm của cô ấy. Bạn có thể tinh thần cắn một miếng của nó, tưởng tượng hương vị.

Để trí tưởng tượng được độc đoán, cần phải làm việc với nó, thường xuyên tiến hành đào tạo. Để hiệu quả thậm chí còn lớn hơn, bạn cần tìm kiếm nguồn cảm hứng, yêu cầu sự giúp đỡ từ bạn bè, hỏi về ý tưởng của họ. Hãy thử làm việc theo nhóm để tạo ra các ý tưởng, đôi khi kết quả rất độc đáo và một người trở nên tích cực hơn nếu quá trình tưởng tượng xảy ra trong vòng tròn của các tính cách sáng tạo khác.

Phát triển trí tưởng tượng

Sự phát triển của tư duy là một quá trình có mục đích, nhiệm vụ chính là phát triển màu sắc và hiệu quả, tính nguyên bản và chiều sâu, cũng như năng suất của hình ảnh tưởng tượng. Trong sự phát triển của nó, trí tưởng tượng như một quá trình tinh thần phải tuân theo các quy luật tương tự như các biến đổi bản thể khác của các quá trình tinh thần.

Trí tưởng tượng của một trẻ mẫu giáo phát triển rất nhanh, nó được trình bày dưới hai hình thức: tạo ra một ý tưởng và chiến lược để thực hiện nó. Ngoài ra, trí tưởng tượng của một trẻ mẫu giáo thực hiện, ngoài chức năng nhận thức - trí tuệ, còn có chức năng bảo vệ tình cảm, được thể hiện trong việc bảo vệ tính cách yếu đuối của trẻ khỏi những trải nghiệm cảm xúc quá nặng nề. Chức năng nhận thức giúp tìm hiểu thế giới tốt hơn, tương tác với nó và giải quyết các nhiệm vụ được giao.

имеет зависимость от процесса опредмечивания образа действием. Sự phát triển trí tưởng tượng ở trẻ em phụ thuộc vào quá trình khách quan hóa hình ảnh bằng hành động. Trong quá trình này, đứa trẻ cố gắng quản lý các hình ảnh do mình tạo ra, thay đổi chúng, cải thiện, nghĩa là kiểm soát. Nhưng anh ta chưa thể lập kế hoạch cho trí tưởng tượng, một khả năng tương tự được phát triển bởi bốn hoặc năm năm.

Sự phát triển tình cảm của trí tưởng tượng ở trẻ em xảy ra ở tuổi 2,5 - 4 hoặc 5 tuổi. Những trải nghiệm tiêu cực của trẻ em được thể hiện một cách tượng trưng trong các nhân vật, do đó, đứa trẻ bắt đầu tưởng tượng ra những tình huống trong đó mối đe dọa được loại bỏ. Sau đó, khả năng loại bỏ căng thẳng cảm xúc xuất hiện, sử dụng cơ chế chiếu, khi những phẩm chất tiêu cực thực sự ở trẻ bắt đầu được quy cho các đối tượng khác.

Sự phát triển trí tưởng tượng ở trẻ em từ sáu đến bảy tuổi đạt đến một mức độ mà nhiều trẻ em đã học cách tưởng tượng bản thân và tưởng tượng cuộc sống trong thế giới của riêng chúng.

Sự phát triển của trí tưởng tượng diễn ra trong quá trình phát sinh của một người, dưới ảnh hưởng của kinh nghiệm sống, nơi lưu trữ một nguồn cung cấp ý tưởng tích lũy, làm nguyên liệu để tạo ra hình ảnh mới. Sự phát triển của quá trình này liên quan chặt chẽ đến tính cách của con người, sự dạy dỗ của anh ta và các quá trình tinh thần khác, và mức độ phát triển của họ (suy nghĩ, trí nhớ, ý chí). Rất khó để xác định ranh giới tuổi tác đặc trưng cho sự năng động của sự phát triển trí tưởng tượng. Các trường hợp phát triển sớm của trí tưởng tượng được biết đến trong lịch sử. Mozart đã sáng tác nhạc đầu tiên khi anh bốn tuổi. Nhưng trong sự phát triển này, có một mặt trái. Ngay cả khi sự phát triển của trí tưởng tượng bị trễ, điều đó không có nghĩa là ở tuổi trưởng thành, nó sẽ không được phát triển đầy đủ. Một ví dụ nổi tiếng về sự phát triển như vậy là ví dụ về Einstein, người thời thơ ấu không khác biệt trong trí tưởng tượng phát triển cao của mình, nhưng theo thời gian, ông đã phát triển nó và trở thành một thiên tài được công nhận trên toàn thế giới.

Một số mô hình nổi bật trong sự hình thành của trí tưởng tượng, mặc dù rất khó để xác định các giai đoạn phát triển của chính nó. Vì ở mỗi người nó có thể xảy ra riêng lẻ. Những biểu hiện đầu tiên của quá trình tưởng tượng rất liên quan đến quá trình nhận thức. Thật tốt khi đưa ra ví dụ về trẻ em, vì trong chúng quá trình phát triển diễn ra tích cực và sáng sủa hơn. Những đứa trẻ không thể tập trung chú ý vào một câu chuyện cổ tích hoặc những câu chuyện đơn giản trong một năm rưỡi, khi người lớn đọc chúng, chúng liên tục bị phân tâm, ngủ thiếp đi, chuyển sang các hoạt động khác, nhưng thích nghe những câu chuyện dài về anh. Đứa trẻ thích nghe những câu chuyện về bản thân, cảm xúc của mình, bởi vì nó có thể tưởng tượng rõ ràng những gì đang được kể trong câu chuyện. Tỷ lệ nhận thức và trí tưởng tượng cũng được quan sát ở các cấp độ phát triển sau đây. Điều này là đáng chú ý khi đứa trẻ trong trò chơi xử lý ấn tượng của mình, thay đổi trong các đối tượng tưởng tượng mà trước đây đã nhận thức được. Ví dụ, một chiếc hộp trong trò chơi trở thành một ngôi nhà, một cái bàn trở thành một cái hang. Những hình ảnh đầu tiên của một đứa trẻ luôn có mối liên hệ với hoạt động của nó. Đứa trẻ thể hiện hình ảnh được tạo và sửa đổi thành một hoạt động, ngay cả khi hoạt động này là một trò chơi.

Sự phát triển của quá trình này cũng có mối quan hệ với độ tuổi của đứa trẻ mà ông làm chủ bài phát biểu. Với sự giúp đỡ của một nền giáo dục mới, đứa trẻ có thể bao gồm cả những hình ảnh cụ thể và những biểu hiện trừu tượng hơn trong trí tưởng tượng. Lời nói cho phép trẻ chuyển từ biểu diễn hình ảnh sang hoạt động và biểu hiện của những hình ảnh này thông qua lời nói.

Khi một đứa trẻ làm chủ bài phát biểu, kinh nghiệm thực tế của nó mở rộng, sự chú ý sẽ phát triển hơn, chính điều này sẽ tạo cho trẻ cơ hội phân tách các yếu tố của những đứa trẻ được nhận thức là ít nhiệt tình hơn và hoạt động với chúng thường xuyên nhất trong tâm trí. Tổng hợp xảy ra với những biến dạng đáng kể của thực tế. Không có kinh nghiệm cần thiết và mức độ phê phán tư duy phát triển đầy đủ, đứa trẻ vẫn không thể tạo ra một hình ảnh đủ gần với thực tế. Trong đứa trẻ xuất hiện sự xuất hiện không tự nguyện của hình ảnh và ý tưởng. Hình ảnh tương tự thường được hình thành phù hợp với tình huống mà anh ta đang ở.

Ở giai đoạn tiếp theo, trí tưởng tượng được bổ sung bởi các hình thức hoạt động và trở nên độc đoán. Các hình thức tích cực như vậy của quá trình này đã phát sinh liên quan đến sáng kiến ​​tích cực của tất cả người lớn tham gia vào sự phát triển của trẻ. Ví dụ, nếu người lớn (cha mẹ, nhà giáo dục, giáo viên) yêu cầu trẻ thực hiện một số hành động, vẽ một cái gì đó, thêm một cái gì đó, miêu tả nó, họ khuyến khích anh ta thực hiện một hành động cụ thể, từ đó kích hoạt trí tưởng tượng. Để làm những gì người lớn yêu cầu, trước tiên trẻ phải tạo ra trong trí tưởng tượng của mình một hình ảnh về những gì sẽ xuất hiện cuối cùng. Quá trình này là tùy ý, bởi vì đứa trẻ có thể kiểm soát nó. Một lát sau, anh bắt đầu sử dụng trí tưởng tượng độc đoán mà không có sự tham gia của người lớn. Một bước đột phá như vậy trong sự phát triển trí tưởng tượng nằm ở chính bản chất của trò chơi trẻ con, điều này trở nên tập trung và cốt truyện hơn. Các vật thể bao quanh đứa trẻ trở thành đối với anh ta đã kích thích khó khăn đối với hoạt động khách quan và trở thành vật chất trong hiện thân của hình ảnh.

Khi đứa trẻ gần năm tuổi, nó bắt đầu xây dựng, vẽ, kết hợp mọi thứ theo kế hoạch của mình. Một bước chuyển sáng khác trong quá trình hình thành trí tưởng tượng thể hiện ở lứa tuổi học sinh. Góp phần vào thông tin nhận thức này, sự cần thiết phải tiếp thu tài liệu giáo dục. Để theo kịp các bạn cùng lớp, trẻ phải kích hoạt trí tưởng tượng của mình, điều này góp phần vào sự phát triển của các khả năng trong việc xử lý các hình ảnh nhận thức thành hình ảnh của trí tưởng tượng.

Lượt xem: 39 816

Để lại một bình luận hoặc đặt câu hỏi cho một chuyên gia

Một yêu cầu lớn cho tất cả những người đặt câu hỏi: trước tiên hãy đọc toàn bộ nhánh bình luận, bởi vì, rất có thể, theo tình huống của bạn hoặc tương tự, đã có câu hỏi và câu trả lời tương ứng của một chuyên gia. Các câu hỏi có nhiều lỗi chính tả và các lỗi khác, không có dấu cách, dấu chấm câu, v.v. sẽ không được xem xét! Nếu bạn muốn được trả lời, hãy chịu khó viết chính xác.